Żółta grafika z napisem krakowski barometr młodzieży

Krakowski Barometr Młodzieży

W marcu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY, organizację wykładów otwartych i warsztatów, a także praktyk studenckich i zajęć stażowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Andrzeja Kuliga, zastępcę prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej oraz prof. dr. hab. Bogusława Skowronka, prorektora ds. kształcenia UP. We współpracę z miastem zaangażuje się Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY

W ramach barometru przeprowadzone zostały działania związane z sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa (marzec 2020 r). Dwie ankiety skierowane do krakowskich studentów oraz uczniów szkół średnich miały na celu zbadanie wpływu takiej sytuacji na życie i nastroje młodych ludzi. Badania pokazują  też postawy młodzieży przebywającej w warunkach przymusowego odosobnienia.

Ankieta „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny”

Raporty z badań w ramach Barometru