Kolaż 5 obrazków promujących wydarzenia w ramach programu Młody Kraków

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku.

20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni Wolontariatu i 70 uczestników Krakowskiej Akademii Samorządności – to tylko wybrane liczby pokazujące szeroki zakres projektów i działań zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach programu „Młody Kraków 2.0”.

Przypominamy, że program został stworzony na podstawie diagnozy potrzeb młodych ludzi, przeprowadzonej w latach 2016-2017. Celem programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych. Inicjatywa ma również ułatwić młodzieży wchodzenie w dorosłość w ciekawy i wartościowy sposób, bazujący na pozytywnych doświadczeniach.

Link do raportu z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.


Opublikowano:
5 maja 2020