Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku.

20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni Wolontariatu i 70 uczestników Krakowskiej Akademii Samorządności – to tylko wybrane liczby pokazujące szeroki zakres projektów i działań zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach programu „Młody Kraków 2.0”.

Przypominamy, że program został stworzony na podstawie diagnozy potrzeb młodych ludzi, przeprowadzonej w latach 2016-2017. Celem programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych. Inicjatywa ma również ułatwić młodzieży wchodzenie w dorosłość w ciekawy i wartościowy sposób, bazujący na pozytywnych doświadczeniach.

Pełny raport ➡️ https://bit.ly/2VK01fE

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]