NOWE!

Program Młody Kraków

„Młody Kraków” to program aktywizacji społecznej młodzieży realizowany przez Urząd Miasta Krakowa. Stanowi kontynuację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży” (MPPPM). MPPPM miał charakter profilaktyczny i badawczy, funkcjonował w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

Uchwalenie nowej formuły programu przez Radę Miasta Krakowa (Uchwała Nr LXX/908/09) w dniu 29 kwietnia 2009 r. było odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację ludzi młodych i potrzeby Miasta. W oparciu o aktualną diagnozę społeczną oraz zdobyte doświadczenia, zmodyfikowano strukturę i cele programu. Głównym celem MPPPM było zredukowanie czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmocnienie czynników chroniących przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją. „Młody Kraków” kontynuuje większość projektów MPPPM (tzw. „dobrych praktyk”), szerzej jednak zdefiniował grupę beneficjentów. Adresatem nowego programu są wszyscy mieszkańcy Krakowa w wieku szkolnym i studenckim oraz środowiska związane z ich codziennym życiem: edukacją, wychowaniem, czasem wolnym, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i aspołecznym.

Do grudnia 2010 roku koordynatorem programu był ks. Andrzej Augustyński CM, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Młodzieży (wcześniej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży), obecnie Społeczny Doradca Prezydenta Miasta ds. Młodzieży i Seniorów. Zadania zapisane w programie realizuje Referat ds. Młodzieży i Seniorów (w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK).

Referat ds. młodzieży i seniorów

Biuro MOWIS

Urząd Miasta Krakowa

Os. Centrum C 10 pok. nr 3

Tel: 12 616 78 06

12 616 78 19

12 616 78 33

e-mail: mlodziez@um.krakow.pl