Program “Młody Kraków 2.0”

„Młody Kraków 2.0″ był to program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta na lata 2019-23, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr VII/125/19 z 13 lutego 2019 r.

Program był kontynuacją realizowanego w latach 2009-18 programu aktywizacji społecznej młodzieży oraz realizowanego w latach 1999-2009 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży” (MPPPM).

Program “Młody Kraków 2.0” obejmował 6 obszarów tematycznych:

  • Przestrzeń dla młodych
  • Młodzież działa lokalnie
  • Głos młodych w mieście
  • Kultura (dla) młodych
  • Młodzi na rynku pracy
  • Partnerstwo dla młodych

i realizowany został  przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Referat ds. Młodzieży

Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24
Tel: 12 616 78 19
e-mail: mlodziez@um.krakow.pl