NOWE!

Poznaj działania zrealizowane przez szkolne samorządy uczniowskie w ramach programu #SU-w-ak!

Zapraszamy do zapoznania się z Wirtualną Księgą Dobrych Praktyk, zawierającą opis wszystkich projektów samorządowych realizowanych w ramach „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak” w roku szkolnym 2021/22!

Czym jest program #SU-w-ak ?
Celem programu było aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto mógł wziąć udział w programie ?
W programie mogły wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłosiły chęć uczestnictwa w nim poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

W ramach programu #SU-w-ak samorządy uczniowskie mogły:
– wziąć udział w konkursie dotacyjnym;
– uczestniczyć w warsztatach on-line (webinarach);
– wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych;
– opublikować materiały dotyczące swoich projektów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.


Opublikowano:
22 czerwca 2022