Szukamy Ambasadorów Lokalnej Partycypacji

Trwa nabór na Ambasadorów Lokalnej Partycypacji. Ambasadorem Lokalnej Partycypacji może zostać każdy chętny mieszkaniec i mieszkanka Krakowa od 16 roku życia.

Jak to będzie wyglądać?

  • Każdy Ambasador wskaże obszar Krakowa w którym będzie razem z jego mieszkańcami diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły na propozycje m.in. zadań do budżetu obywatelskiego. Obszarem wskazanym przez Ambasadora Lokalnej Partycypacji może być np. obszar osiedla, kliku ulic, mała część dzielnicy.
  • Ambasador wybierze również formy partycypacji, które są mu najbliższe i w ramach których chciałby realizować swoje działania. Może to być budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne.
  • Lista Ambasadorów będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i każdy chętny będzie mógł wziąć udział w organizowanych przez nich spotkaniach.
  • W przypadku Ambasadorów opiekujących się obszarem budżetu obywatelskiego podczas spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Propozycje te zostaną następnie przekazane jednostkom weryfikującym do wstępnej konsultacji.
  • Przedstawiciele jednostek weryfikujących, po zapoznaniu się z propozycjami zadań, przekażą ich autorom informację zwrotną i ewentualne sugestie dotyczące możliwości poprawy propozycji podczas zorganizowanych w tym celu spotkań konsultacyjnych.

Dlaczego warto zostać Ambasadorem Lokalnej Partycypacji?

  • Otrzymasz certyfikat, wsparcie organizacyjne i logistyczne od UMK.
  • Będziesz mógł podzielić się swoimi dotychczasowymi dobrymi praktykami w zakresie partycypacji z innymi Ambasadorami i uczestnikami spotkań.
  • Będziesz mógł bezpośrednio wpływać na swoją lokalną rzeczywistość i przedstawić się swoim sąsiadom.
  • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego przygotowane w trakcie Twoich spotkań z mieszkańcami zostaną skonsultowane przez jednostki oceniające przed złożeniem ich do systemu.

Jak się zgłosić?

Wystarczy do 23 lutego wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Informacje na temat programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020” uzyskasz pod:

Tel: 12 616 7828

Mail: budzetobywatelski@um.krakow.pl

www.budzet.krakow.pl

 

Ważne terminy:

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa:

10 – 23 lutego 2020 r.  nabór do programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020”.

27 lutego  2020 r. (godz. 17.00  –  19.00)  spotkanie Ambasadorów z UMK. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

4 marca 2020 r. (godz. 17.00 – 20.00) szkolenie dla Ambasadorów i przekazanie materiałów merytorycznych i promocyjnych. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

5 – 26 marca 2020 r. – spotkania Ambasadorów z mieszkańcami.

6 – 20 kwietnia 2020 r.– spotkania konsultacyjne uczestników lokalnych spotkań z przedstawicielami jednostek.

 

Inicjatywa Lokalna:

Marzec/kwiecień – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów

 

Konsultacje społeczne:

Maj  – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów

 

Ważne!

Uczestnictwo w spotkaniach oraz szkoleniach dla przyszłych Ambasadorów jest obowiązkowe.

Pliki do pobrania:

NOWE!

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]

NOWE!

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku. 20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni […]