Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne

Propozycja dla starszej młodzieży. 28 lutego w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne, którego przedmiotem jest senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Organizatorzy zapraszają każdego zainteresowanego, który może uczestniczyć zarówno jako osoba zabierająca głos jak i obserwator/ka.

Wysłuchanie odbędzie się w Pałacu Wielopolskich (plac Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie) o godz. 17.00. Organizatorzy proponują wspólne wysłuchanie po to, aby możliwie szerokie grono obywateli i obywatelek mogło wyrazić swoją opinię o przygotowanym przez senatorów projekcie ustawy, który przewiduje m.in. nowy sposób powoływania członków KRS. Sposób ich powoływania ma bowiem zasadnicze znaczenie dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów w Polsce.

Projekt, który będzie przedmiotem wysłuchania, to jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Senatu obecnej kadencji. Ważne, aby na początku kadencji Senatu ustanowić możliwie wysoki standard uczestnictwa obywateli i obywatelek w procesie stanowienie prawa. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne organizowane jest we współpracy z Senatem RP. Odbywa się poza budynkiem Senatu i poza Warszawą, żeby poszerzyć dostęp osób i instytucji, które chcą zająć stanowisko w sprawie projektu i jest uzupełnieniem procesu konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy prowadzonych bezpośrednio przez Senat.

W wysłuchaniu może uczestniczyć (jako osoba zabierająca głos lub obserwator/ka) każdy zainteresowany/a. Kolejność wystąpień jest losowana. Wysłuchanie będzie transmitowane on-line.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do końca dnia, wtorku 26 lutego 2020 r.

Organizatorzy:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”
Fundusz Obywatelski Instytut Studiów Strategicznych
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Inicjatywa Wolne Sądy