Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne

Propozycja dla starszej młodzieży. 28 lutego w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne, którego przedmiotem jest senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Organizatorzy zapraszają każdego zainteresowanego, który może uczestniczyć zarówno jako osoba zabierająca głos jak i obserwator/ka.

Wysłuchanie odbędzie się w Pałacu Wielopolskich (plac Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie) o godz. 17.00. Organizatorzy proponują wspólne wysłuchanie po to, aby możliwie szerokie grono obywateli i obywatelek mogło wyrazić swoją opinię o przygotowanym przez senatorów projekcie ustawy, który przewiduje m.in. nowy sposób powoływania członków KRS. Sposób ich powoływania ma bowiem zasadnicze znaczenie dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów w Polsce.

Projekt, który będzie przedmiotem wysłuchania, to jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Senatu obecnej kadencji. Ważne, aby na początku kadencji Senatu ustanowić możliwie wysoki standard uczestnictwa obywateli i obywatelek w procesie stanowienie prawa. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne organizowane jest we współpracy z Senatem RP. Odbywa się poza budynkiem Senatu i poza Warszawą, żeby poszerzyć dostęp osób i instytucji, które chcą zająć stanowisko w sprawie projektu i jest uzupełnieniem procesu konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy prowadzonych bezpośrednio przez Senat.

W wysłuchaniu może uczestniczyć (jako osoba zabierająca głos lub obserwator/ka) każdy zainteresowany/a. Kolejność wystąpień jest losowana. Wysłuchanie będzie transmitowane on-line.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do końca dnia, wtorku 26 lutego 2020 r.

Organizatorzy:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Fundusz Obywatelski Instytut Studiów Strategicznych
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Inicjatywa Wolne Sądy

NOWE!

Porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Krakowski Generator Społeczny) podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym (Instytut Filozofii i Socjologii UP) porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieży, organizacja wykładów otwartych […]

NOWE!

Filantrop Krakowa

Tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Znasz taką osobę lub instytucję? – zgłoś swojego kandydata do tytułu. Masz czas do wtorku, 31 marca. Kandydata do […]