Konferencja „Krakowska młodzież w procesie zmian” ODWOŁANA

UWAGA! Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, konferencja organizowana przez Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz Uniwersytet Pedagogiczny  „Krakowska młodzież w procesie zmian”, planowana na 19 marca 2020 r. zostaje odwołana i przesunięta na późniejszy termin, o czym będziemy informować na bieżąco. 

 

19 marca 2020 r. odbędzie się wspólna konferencja o pn.. Jej celem będzie prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących aktywności młodzieży oraz przedstawienie diagnozy współczesnych pokoleń młodych ludzi, a zwłaszcza mieszkańców Krakowa. Podczas konferencji odbędą się także dyskusje panelowe z udziałem specjalistów zajmujących się problematyką młodzieżową.

Zapraszamy do REJESTRACJI

PROGRAM:

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-10:10 Otwarcie konferencji, Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

10:10-10:55 Świat życia współczesnej młodzieży – elementy ciągłości i zmiany, prof. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10:55- 11:25  Orientacje życiowe krakowskich licealistów, dr hab. Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny

11:25-11:55 Kultura znaczy rozwój – młodzi krakowianie jako odbiorcy i twórcy kultury, dr hab. Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński

11:55-12:25  Późnonowoczesna młodzież w mieście tradycji, dr Anna Karnat, Uniwersytet Pedagogiczny

12:25-12:45 Dyskusja i podsumowanie (dr hab. Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny)

12:45-13:15 Przerwa kawowa

 

13:15-14:00 Panele dyskusyjne do wyboru

Pierwszy panel:  Jak można poprawić dobrostan młodzieży, dr Anna Karnat, Uniwersytet Pedagogiczny

Drugi panel:   Kultura dla młodych – jak wspierać rozwój kulturalny młodych Krakowian, dr hab. Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński

Trzeci panel: Młodzież w działaniu – czyli jak zwiększyć podmiotowość młodzieży, dr Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny

 

NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]