Krakowski Barometr Młodzieży

W marcu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY, organizację wykładów otwartych i warsztatów, a także praktyk studenckich i zajęć stażowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Andrzeja Kuliga, zastępcę prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej oraz prof. dr. hab. Bogusława Skowronka, prorektora ds. kształcenia UP. We współpracę z miastem zaangażuje się Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

W ramach KRAKOWSKIEGO BAROMETRU MŁODZIEŻY przeprowadzone zostały badania związane z sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa (marzec 2020 r). Dwie ankiety skierowane do krakowskich studentów oraz uczniów szkół średnich miały na celu zbadanie wpływu takiej sytuacji na życie i nastroje młodych ludzi. Badania pokazują  też postawy młodzieży przebywającej w warunkach przymusowego odosobnienia.

Ankieta „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny”

Raport z badań „Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa”

 

Tagi: , ,
NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]