Raport 2019- Młody Kraków 2.0

Prezentujemy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku.

Program Młody Kraków 2.0 został stworzony na podstawie diagnozy potrzeb młodych ludzi, przeprowadzonej w latach 2016-2017. Na podstawie uzyskanych wyników określono obszary, które najbardziej wymagają systemowego wsparcia i rozwoju. Przed realizatorami programu stoją wyzwania dotyczące:

  • rozbudzania odpowiedzialności za rozwój miasta,
  • kształtowania przestrzeni dla młodych w mieście,
  • budowania postaw obywatelskich i motywowanie do udział w wolontariacie,
  • pobudzania aktywności na rynku pracy,
  • wspierania uczestnictwa w kulturze,
  • budowania otwartości na różnorodność,
  • zwiększanie bezpieczeństwa w szkole i w sieci.

Program realizowany jest przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia oraz inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, właściwe do spraw między innymi: edukacji, kultury, sportu oraz przez miejskie jednostki organizacyjne, takie jak: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Działania realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami wsparcia dziennego, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi, domami kultury oraz z uczelniami wyższymi.

PRZECZYTAJ RAPORT

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]