Raport W stronę centrów młodzieżowych

Rekomendacje opracowane w terminie kwiecień- maj 2020 r. przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na temat powstania Pracowni Młodych.

Krakowska młodzież dostrzega potrzebę stworzenia na terenie miasta pracowni – miejsca do nauki indywidualnej i pracy grupowej, do rozwijania zainteresowań oraz do aktywności kulturalnej.

Raport W Stronę Centrów Młodzieżowych

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]