Raport W stronę centrów młodzieżowych

Rekomendacje opracowane w terminie kwiecień- maj 2020 r. przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na temat powstania Pracowni Młodych.

Krakowska młodzież dostrzega potrzebę stworzenia na terenie miasta pracowni – miejsca do nauki indywidualnej i pracy grupowej, do rozwijania zainteresowań oraz do aktywności kulturalnej.

Raport W Stronę Centrów Młodzieżowych

NOWE!

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]

NOWE!

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku. 20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni […]