Raport W stronę centrów młodzieżowych

Rekomendacje opracowane w terminie kwiecień- maj 2020 r. przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na temat powstania Pracowni Młodych.

Krakowska młodzież dostrzega potrzebę stworzenia na terenie miasta pracowni – miejsca do nauki indywidualnej i pracy grupowej, do rozwijania zainteresowań oraz do aktywności kulturalnej.

Raport W Stronę Centrów Młodzieżowych

NOWE!

Młodzież działa lokalnie

Projekt Młodzież Działa Lokalnie to seria warsztatów online, która przygotuje aktywną krakowską młodzież w wieku 13-20 lat do realizacji własnych projektów społecznych w swoim środowisku lokalnym a zarazem konkurs projektowy, w którym inicjatywy dostaną środki finansowe i wsparcie […]

NOWE!

Konkurs „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży”

Zapraszamy młodych mieszkańców i mieszkanki Krakowa do udziału w konkursie „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży„, którego celem jest zaplanowanie i zaprojektowanie przestrzeni zielonej znajdującej się na ul. Na Kozłówce (działka nr 312, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze). Powierzchnia działki […]