Raport W stronę centrów młodzieżowych

Rekomendacje opracowane w terminie kwiecień- maj 2020 r. przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na temat powstania Pracowni Młodych.

Krakowska młodzież dostrzega potrzebę stworzenia na terenie miasta pracowni – miejsca do nauki indywidualnej i pracy grupowej, do rozwijania zainteresowań oraz do aktywności kulturalnej.

Raport W Stronę Centrów Młodzieżowych


Opublikowano:
18 maja 2020