NOWE!

Rusza otwarty konkurs ofert na kampanię społeczną promującą postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży.  Celem konkursu jest:

  • dotarcie do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z przekazem o znaczeniu podejmowania pracy jako narzędzia budującego osobistą zaradność i dającą szansę na rozwój osobisty.
  • stworzenie sieci współpracy nauczycieli przedsiębiorczości i środowiska przedsiębiorców.
  • promocja pozytywnych przykładów młodej przedsiębiorczości.

Ogłoszenie konkursowe

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

NOWE!

#SU-w-ak czyli Samorząd Uczniowski w Akcji

Wspieramy Samorządy Uczniowskie! Rusza otwarty konkurs ofert (regranting) na realizację zadania publicznego  „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”. Projekt będzie realizowany od 15 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. Planowana wysokość środków publicznych- 100 tys. zł. Termin składania […]

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]