Rusza otwarty konkurs ofert na kampanię społeczną promującą postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży.  Celem konkursu jest:

  • dotarcie do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z przekazem o znaczeniu podejmowania pracy jako narzędzia budującego osobistą zaradność i dającą szansę na rozwój osobisty.
  • stworzenie sieci współpracy nauczycieli przedsiębiorczości i środowiska przedsiębiorców.
  • promocja pozytywnych przykładów młodej przedsiębiorczości.

Ogłoszenie konkursowe

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]