Miasto Młodych

Do 21 lipca organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do otwartego konkursu ofert „Miasto Młodych”. Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, w szczególności o charakterze: obywatelskim, przedsiębiorczym, kulturalnym, wielopokoleniowym, proekologicznym oraz edukacyjnym skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Ogłoszenie konkursowe

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]