Młodzież działa lokalnie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Młodzież działa lokalnie” adresowany jest do organizacji pozarządowych. Celem zadania jest przygotowanie uczestników, czyli młodzieży w wieku od 13 do 20 lat, do realizacji przygotowanych przez nich projektów społecznych oraz udzielenie im wsparcia podczas realizacji projektów. W ramach projektu uczestnicy przygotują i zrealizują co najmniej 12 projektów. Więcej:

NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]