Krakowski Panel Klimatyczny

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, jak Miasto Kraków i oni sami mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Dyskusje tematyczne będą miały formułę panelu obywatelskiego, czyli spotkań, podczas których losowo wyłoniona grupa osób poszukuje rozwiązań, które mogły rozwiązać problemy w wyznaczonym zakresie.  Osoby zaproszone do panelu obywatelskiego są losowane z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia. Założeniem panelu obywatelskiego jest podejmowanie decyzji w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę, dlatego uczestnicy spotkań korzystają ze wsparcia ekspertów.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków konkursowych tutaj

NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]