NOWE!

Konkurs „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży”

Zapraszamy młodych mieszkańców i mieszkanki Krakowa do udziału w konkursie „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży„, którego celem jest zaplanowanie i zaprojektowanie przestrzeni zielonej znajdującej się na ul. Na Kozłówce (działka nr 312, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze).

Powierzchnia działki wynosi ok. 4 300 m2. Lokalizację przedstawiono w załączniku nr 3 , zawierającym mapę w skali 1:500. (Zobacz mapę oraz regulamin konkursu).

Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia a partnerem Zarząd Zieleni Miejskiej.

  • Termin składania prac konkursowych: do 15 listopada 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 15 grudnia 2020 
  • Nagrody: nagrody rzeczowe o wartości do 2000 zł jako nagroda główna oraz do 500 zł za wyróżnienie

ZOBACZ REGULAMIN ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE