Hackathon projektów młodzieżowych

Youth Krak Hack. Po pierwsze edukacja! to trzecia edycja hakathonu projektów społecznych skierowana do krakowskiej młodzieży, która wyjątkowo w tym roku odbędzie się w 2 terminach:

17 października br. – forma on-line, godz. 9.00-21.00
Zapisy: (rekrutacja trwa do 15 października 2020)

14 listopada br. –  forma on-line, godz. 9.00-21.00
Zapisy: (rekrutacja trwa do 15 października 2020)

Uczestnicy wydarzenia, poprzez własne, autorskie projekty opracowane przy wsparciu mentorów, mogą wyrazić swoje oczekiwania względem tematów które ich interesują, są społecznie ważne i nierzadko, dotyczą ich przyszłości.

Tegoroczna edycja porusza tematykę edukacji w zakresie, który znacznie wykracza poza standardowe, szkolne przedmioty – chcemy dowiedzieć się jak młodzi wyobrażają sobie politykę młodzieżową w zakresie edukacji i kształtowania postaw proekologicznych, przedsiębiorczych, obywatelskich i kulturowych oraz jak może być realizowane bezpośrednio w ich życiu.

W hakathonie udział zabrać może każda osoba w wieku od 13 do 26 lat mieszkająca w Krakowie – uczeń, student lub osoba pracująca. Do wyzwania warto przystąpić zespołowo, ale można też indywidualnie.

Opracowane przez młodzież projekty zostaną przedstawione w dniu 23 listopada br. na gali finałowej przedstawicielom Urzędu Miasta, którzy wyłonią i nagrodzą 3 najlepsze pomysły! Ich treść, może być inspiracja do działań Urzędu Miasta oraz wartościowym wkładem do programu Młody Kraków 2.0.

Zobacz regulamin TUTAJ