NOWE!

Ogólnopolska Kampania Społeczna

“𝐁𝐲 𝐩𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚ł 𝐝𝐨𝐦 𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐚 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐬𝐤𝐢. 𝐍𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐳𝐰𝐨́𝐥 𝐦𝐮 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐫𝐨𝐳𝐬𝐲𝐩𝐚𝐜́” – to tytuł kampanii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Jej celem jest podniesienie świadomości, jak i uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19☣, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
Film można zobaczyć: https://www.facebook.com/kgs.krakow/videos/1411878129146426