NOWE!

#młodzież solidarna z dziedzictwem

Młodzież solidarna z dziedzictwem to bezpłatny projekt, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-29 lat. Projekt realizowany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji MISTiA wspólnie z Fundacją Plenerownia

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 15-29 lat, które uczą się i/lub pracują i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego.

W projekcie można wziąć udział w interaktywnych warsztatach z dziedzictwa, takich jak:
1️⃣ „Rozgryźć dziedzictwo”- które pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie czym jest dziedzictwo i jak rozpoznać 7 cudów lokalnego dziedzictwa!
2️⃣ „Jak porwać tłumy dla dziedzictwa”- które pomogą stworzyć prezentacje na temat interesującego dziedzictwa lokalnego i nauczą jak występować publicznie!
3️⃣ „Trening liderów dziedzictwa”- 2-dniowy warsztat wyjazdowy, w ciekawe kulturowo miejsca w Małopolsce, podczas którego zwiedzając zabytki Małopolski będzie można nauczyć się, jak współpracować z innymi.
Ponadto projekt oferuje:
  • Szkolenia pod hejnałem – przewiduje się realizację 6 szkoleń dodatkowych w Krakowie, ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich młodzieży, w takich tematach jak: Wystąpienia publiczne, prezentacje, przewodnictwo, Metody komunikacji i współpracy, Edukacja międzykulturowa, Lider, czy menedżer- rozwój kompetencji przywódczych, Budowanie projektów i zarządzanie zespołem, Komunikacja interpersonalna, asertywna komunikacja, konstruktywna krytyka, negocjacje, motywacja.
  • Korzystanie aplikacji on- line służącej do oceny własnych kompetencji i potencjału osobistego,
  • Wsparcie doradców zawodowych i psychologów- poradnictwo
  • Przeprowadzanie ewaluacji rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu.
Informacje, kontakt oraz zapisy: https://bit.ly/3aMdwSk

Kontakt: Monika Halicka: monika.halicka@mistia.org.pl