Grafika z hasłem Szkolny budżet obywatelski, projekt pilotażowy

Pilotażowy Szkolny Budżet Obywatelski w Krakowie

Szkolny Budżet Obywatelski (SzBO) to pilotażowy projekt, przeprowadzany w roku szkolnym 2020/2021 w Krakowie, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.12.2020 r . SzBO to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Za realizację projektu w roku szkolnym 2020/2021 odpowiedzialny jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Nawiązując współpracę z kilkoma krakowskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi podjął zakrojone na szeroką skalę działania adresowane do młodzieży, przybliżając idee, zasady oraz sposób funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Ostatecznie do projektu pilotażowego przystąpiły dwie szkoły podstawowe oraz liceum:

 • promowanie idei szkolnego budżetu obywatelskiego w szkołach, najczęściej na lekcjach wychowawczych lub WOS, na podstawie specjalnie przygotowanych kart pracy, obrazowo wyjaśniających szereg pojęć związanych z budżetem obywatelskim- grudzień 2020 r.
 • spotkania on-line młodzieży z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia rozwijające proces partycypacji, deliberacji oraz generowania pomysłów: 18 styczeń- 15 luty 2021 r.
 • weryfikacja zgłoszonych projektów przez specjalnie powołany w każdej szkole Zespół a także ogłoszenie listy projektów do głosowania: 16 luty- 8 marzec 2021 r. ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
 • promocja projektów: 9-24 marzec 2021 r.
 • głosowanie: 24- 31 marzec 2021 r.
 • ogłoszenie wyników: do 16 kwietnia 2021 r.
 • realizacja zwycięskich projektów: do końca roku szkolnego 2020/21

3. Cele realizacji pilotażowego SzBO

 • wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,
 • włączenie młodzieży w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na temat jej funkcjonowania
 • wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach,
 • budowanie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo,
 • wzrost rozpoznawalności zasad budżetu obywatelskiego wśród krakowskich społeczności szkolnych
 • stworzenie katalogu dobrych praktyk i wypracowanie optymalnego modelu SBO, skrojonego do potrzeb krakowskich uczniów i uczennic.

4. Sposób działania

W każdej ze szkół został powołany Zespół roboczy ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego złożony z  dyrekcji, przedstawicieli samorządu szkolnego oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Zespół czuwa nad procesem w szkole: min. opracowuje regulamin budżetu, weryfikuje składane projekty, organizuje głosowanie. Każda szkoła może indywidualnie dopasować realizację projektu (sposób składania wniosków, głosowanie, przebieg lekcji o SBO) uwzględniając ograniczenia wynikające z obostrzeń pandemicznych.

5. Ogłoszenie wyników głosowania- ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA W SZKOŁACH


Opublikowano:
9 marca 2021