NOWE!

FILANTROP KRAKOWA

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2020 – do 31 marca 2021 r. zapraszamy do zgłaszania  kandydatur do prestiżowego tytułu  FILANTROPA KRAKOWA

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2020. Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

ZOBACZ FILM O FILANTROPII W KRAKOWIE

Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa. Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

Szukamy osób, firm, instytucji, które w tym wyjątkowo trudnym dla wszystkich okresie podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Mimo, że pandemia poddała nas wszystkich ciężkiej próbie, wśród nas z pewnością znajdą się osoby, które w roku 2020 bezinteresownie i nie zważając na przeciwności i niebezpieczeństwa, narażając własne zdrowie i życie pomagały krakowskiej społeczności. Zgłoszenia kandydatur do tytułu   należy składać:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem konkurs „Filantrop Krakowa A.D. 2020”.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa , w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Zarządzeniem Nr 537/2021 z dnia 5 marca 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Bractwo Filantropii opiniujące kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2020”.

Regulamin konkursu dostępny: Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04 oraz na www.filantrop.krakow.pl