Grafika promująca projekt Młodzież Działa Lokalnie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego “Młodzież Działa Lokalnie”. Termin naboru do 12 kwietnia br.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą Młodzież Działa Lokalnie.

Celem realizacji zadania publicznego jest wzmocnienie poczucia sprawczości wśród młodych ludzi, uświadomienie mechanizmów za pomocą których młodzi mogą wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie młodzieży do podejmowania własnych inicjatyw oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, jak również przeszkolenie młodych osób ze szkół ponadpodstawowych i / lub szkół wyższych w zakresie przygotowania i realizacji projektów społecznych oraz realizacja przez nich własnych projektów.

Link do ogłoszenia: https://bit.ly/3siYXgG
Termin naboru: do 12 kwietnia 2021 r.
 
Wszystkie organizacje mające w statucie lub w KRS wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży zapraszamy do składania ofert!