Plakat.Konferencja naukowa “Wpływ pandemii covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”

Konferencja naukowa “Wpływ pandemii covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”

20 maja 2021 r. w formule online odbędzie się bezpłatna konferencja naukowa pn. „Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”, organizowana przez Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznemu w Krakowie. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, realizujący od dwóch lat program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.  

Głównym celem organizowanej debaty jest rozpoznanie czynników ryzyka i zagrożeń a także próba odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnej kondycji psychospołecznej młodzieży, negatywnych skutków pandemii oraz możliwości zaradzenia istniejącym problemom.  Zaproszeni na konferencję eksperci z dziedziny socjologii, psychologii, psychiatrii będą poszukiwać odpowiedzi na stawiane pytania. Uzyskana wiedza, poza wymiarem poznawczym, będzie wykorzystywana przy tworzeniu skutecznych rozwiązań mających za zadanie pomoc i wsparcie młodej generacji w postpandemicznej rzeczywistości.  W uroczystym otwarciu konferencji udział weźmie Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

Jedną z grup społecznych najbardziej dotkniętych przez pandemię stała się młodzież. Zdalna edukacja, lockdown, zmiana rytmu życia, ograniczenie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym w krótkiej i dłuższej perspektywie dla wielu społeczeństw na całym świecie.

 Konferencja rozpocznie się 20 maja o godz. 9.30.  Wszystkich zainteresowanych obowiązują wcześniejsze zapisy dostępne przez formularz elektroniczny .

Organizatorzy
Centrum Badań Młodzieży, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, UMK

Partnerzy
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji
Stowarzyszenie Europe4Youth
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Piotr Długosz, prof. Uniwersytet Pedagogiczny
Dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. Uniwersytet Jagielloński
Dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Uniwersytet Pedagogiczny
Agnieszka Proniewicz, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Paulina Świątek-Wtorkiewicz, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Młodzieży UMK

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI


Opublikowano:
4 maja 2021