O projekcie

Młodzież Działa Lokalnie to długofalowy program edukacyjno-aktywizacyjny, który jest kontynuacją projektu Młodzi w akcji, realizowanego do 2018 roku. Głównym celem wydarzenia jest:

  • promowanie realizacji projektów społecznych przez młodzież,
  • wzmocnienie poczucia sprawczości wśród młodych ludzi,
  • uświadomienie mechanizmów za pomocą których młodzi mogą wpływać na społeczną lokalność i życie Miasta,
  • kształtowanie wśród młodzieży kompetencji obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro.

Uczestnicy programu biorą udział w 18-godzinnym cyklu warsztatowym z zakresu przygotowania i realizacji projektów społecznych, wyjaśniającym zasady:

  • tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
  • tworzenia diagnozy problemu i celów projektu,
  • przeprowadzenia analizy SWOT,
  • określania efektów i rezultatów projektu,
  • wypełniania wniosku projektowego,
  • tworzenia sprawozdania projektu,

a następnie, w grupie lub indywidualnie, przystępują do realizacji własnych projektów społecznych, które odpowiadają na problemy występujące w ich środowisku lokalnym, szkolnym czy rówieśniczym.

W trakcie kilkumiesięcznych działań otrzymują wsparcie instytucjonalne, administracyjne, finansowe oraz mentorskie.


Opublikowano:
7 maja 2021