Krafika z napisem Krakowski Barometr Młodzieży

Ukraińska młodzież w Krakowie

Wraz z Centrum Badań Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczynamy projekt badawczy dotyczący ukraińskiej młodzieży zamieszkującej i uczącej się w Krakowie.

Badanie realizowane jest w ramach wieloletniego projektu „Krakowski Barometr Młodzieży”. Pierwszym etapem projektu jest  ankieta przygotowana w języku ukraińskim, w której pytamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o jakość życia, edukacji, style życia, aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz ocenę działalności instytucji i organizacji społecznych, przedstawiających ofertę edukacyjną i kulturalną adresowaną do młodzieży ukraińskiej.


Opublikowano:
27 maja 2021