Materiały z konferencji Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19 wśród młodzieży

Prezentujemy materiały z konferencji online, która miała miejsce 20 maja 2021 r.

Sesja I

Społeczne konsekwencje pandemii

dr hab. Marian Niezgoda, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Pandemia jako zjawisko społeczne: mechanizmy generujące, skutki społeczne.

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Efekt psychofali i fala pandemii – o potrzebie i możliwościach badań wśród młodzieży.

dr Joanna Rzońca, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, (Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na zdalną edukację w czasie epidemii.

SESJA II

Wpływ pandemii na kondycję psychiczną młodzieży

dr hab. Małgorzata Gambin, Uniwersytet Warszawski, Objawy depresji i lęku w różnych grupach wiekowych w trakcie pandemii w Polsce. Podsumowanie wyników badania podłużnego.

dr Iwona Sikorska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie przymusowej izolacji społecznej. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka.

dr Małgorzata Woźniak-Prus, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Lęk i depresja a trudności związane z epidemią u polskiej młodzieży – badania podłużne.

SESJA III

Zdrowie psychiczne i więzi rodzinne w czasie pandemii

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Więzi rodzinne w czasach pandemii.

dr hab. med. Maciej Pilecki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wpływ pandemii Covid-19 na występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

dr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poczucie sensu życia młodzieży, uzależnienie od Internetu oraz relacje z rodzicami w okresie pandemii. Logo-profilaktyka pustki egzystencjalnej w oparciu o wyniki badań własnych.


Opublikowano:
16 czerwca 2021