Grafika promująca nabór do programu Młodzież Działa Lokalnie z hasłem zaczynamy.

Młodzież Działa Lokalnie. Edycja 2021-2022

Do 15 października trwa rekrutacja do trzeciej edycji programu Młodzież Działa Lokalnie!!

Uczestnicy programu będą mieli okazję aby zdobyć wiedzę na temat przygotowania i realizacji projektów społecznych poprzez udział 18-godzinnym cyklu warsztatowym, wyjaśniającym zasady:

  • tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
  • tworzenia diagnozy problemu i celów projektu,
  • przeprowadzenia analizy SWOT,
  • określania efektów i rezultatów projektu,
  • wypełniania wniosku projektowego,
  • tworzenia sprawozdania projektu,

a następnie zrealizować własny projekt, który odpowiada na problemy występujące środowisku lokalnym, szkolnym czy rówieśniczym.

Wydarzenie realizowane będzie w 2 turach:

I TURA – od września 2021 do kwietnia 2022 wg. następującego harmonogramu:

  • od 15 września 2021 do 1 listopada 2021 – szkolenia dot. przygotowania i realizacji projektów społecznych,
  • od 1 listopada 2021 do 1 kwietnia 2022 – realizacja projektów.

II TURA – od 15 października do 1 kwietnia 2022

  • od 15 października do 1 grudnia 2021 – szkolenia dot. przygotowania i realizacji projektów społecznych,
  • od 1 stycznia 2022 do 1 kwietnia 2022 – realizacja projektów.

Rekrutacja trwa do 15 października.

Zgłoś się za pomocą elektronicznego formularza!

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Europe4Youth: info@europe4youth.eu, 500 304 031.

Strona wydarzenia na fb: Młodzież Działa Lokalnie.

Regulamin wydarzenia w PDF: https://bit.ly/2Xa1HCP


Opublikowano:
27 sierpnia 2021