Młodzieżowy Wolontariusz Roku- zgłoszenia do konkursu

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zaangażowanych w wolontariat, do konkursu „Młodzieżowy Wolontariusz Roku”.

Konkurs jest powiązany z Indeksem Wolontariusza, rozesłanym do szkół w zeszłym roku szkolnym. Indeks to książeczka, w której młodzi wolontariusze mogą dokumentować swoją aktywność. Na podstawie wpisów co roku planujemy wyróżniać i nagradzać aktywnych krakowskich wolontariuszy podczas grudniowych Młodzieżowych Dni Wolontariatu. Osoby najbardziej zaangażowane zostaną uhonorowane tytułem Młodzieżowego Wolontariusza Roku.

Informacje o konkursie można znaleźć TUTAJ

Zgłoszenia do konkursu dokonuje opiekun szkolnego koła wolontariatu lub inna osoba pełniąca rolę koordynatora wolontariuszy w szkole czy instytucji na adres: wolontariusz@um.krakow.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 listopada 2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt: wolontariusz@um.krakow.pl lub pod numerem tel. 12 616 52 73. 


Opublikowano:
28 października 2021