NOWE!
alt=

Znasz osoby działające na rzecz młodzieży w Krakowie? Zgłoś je do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in.:

 • nauczyciele,
 • instruktorzy harcerscy,
 • streetworkerzy,
 • pracownicy świetlic,
 • edukatorzy,
 • pracownicy młodzieżowych domów kultury,

którzy z oddaniem i angażowaniem pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich wsparciem i inspiracją.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody:

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat.

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • zebrać podpisy poparcia dla kandydatury od co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat i
 • przesłać 29 kwietnia br. formularz na adres:
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
  Referat ds. młodzieży,
  ul. Dekerta 24
  30-703 Kraków

Laureatów poznamy w czerwcu br.

Nagroda  została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie.

Patron nagrody:

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Poznaj laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa w 2021: https://bit.ly/3BDfwcr


Opublikowano:
21 lutego 2022