Nabór kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025.

Nabór kandydatów będzie trwał do 31 maja 2022 roku.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi spróbuj swoich sił w wyborach do KRDPP !

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana po raz pierwszy w 2012 roku, by tworzyć realną i rzeczywistą platformę w zakresie współpracy pomiędzy administracją samorządową  a sektorem organizacji pozarządowych  na rzecz mieszkańców Krakowa. Pracują w niej przedstawiciele: Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Organizacyjnych (cztery osoby), Rady Miasta Krakowa (cztery osoby) i organizacji pozarządowych (osiem osób).

O efektach pracy Rady poprzednich kadencji można przeczytać na portalu dla organizacji pozarządowych: https://ngo.krakow.pl/ w zakładce poświęconej Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Kandydatka/kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy, opisując swoje doświadczenie wynikające z działalności w trzecim sektorze, winien/na również opisać swój program działania w KRDPP V kadencji, nie można zapomnieć  m.in. o:

  • wyrażeniu zgody na kandydowanie do KRDPP oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z kandydowaniem do Rady,
  • złożeniu oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  • wymaganych rekomendacjach – należy załączyć co najmniej trzy rekomendacje innych krakowskich organizacji pozarządowych.

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa,  może zgłosić jednego kandydata do Rady.

Organizacja potwierdza zgłoszenie kandydatki/kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Rekomendacja udzielona kandydatce/kandydatowi  potwierdzana na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązek informacyjny RODO

Zanim zaczniesz działać, zapoznaj się ze szczegółami: procedurą, formularzami, trybami określone zostały przez Radę Miasta Krakowa w dniu 13 kwietnia 2016 r. w uchwale nr XLI/731/16 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacje można uzyskać pod telefonem: 12 616 78 23


Opublikowano:
4 maja 2022