Konferencja prasowa Szkolny Budżet Obywatelski

Blisko 6 tys. uczestników szkoleń, 231 projektów w tym 79 zwycięskich i ponad 5,5 tys. głosujących uczniów. To statystyki tegorocznej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego zrealizowanego w 31 krakowskich szkołach. W Szkolonym Budżecie Obywatelskim uczniowie sami zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Pomysł na Szkolny Budżet Obywatelski narodził się z chęci adaptacji procesu „zwykłego” budżetu obywatelskiego na potrzeby małej, lokalnej społeczności, jaką jest szkoła. Jak sprawić, aby mechanizmy, role i znaczenie tego procesu zrozumieli także młodsi mieszkańcy miasta? Jak rozbudzić wśród młodych osób poczucie siły sprawczej i chęć współdecydowania o sprawach szkoły? Jak wzmocnić rolę samorządności uczniowskiej, a także zwiększyć rozpoznawalność zasad i procesu budżetu obywatelskiego wśród uczniów krakowskich szkół? To pytania, które przyświecały realizatorom przedsięwzięcia – Wydziałowi Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

SzBO – jak to działa?

W związku z sukcesem ubiegłorocznego pilotażu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w tym roku odbyła się druga, rozszerzona edycja inicjatywy, w której wzięło udział 31 samorządowych szkół ponadpodstawowych: licea, technika, szkoły branżowe, szkoły specjalne oraz bursa szkolnictwa ponadpodstawowego.

W Szkolnym Budżecie Obywatelskim 2021/2022 uczniowie mieli możliwość planowania, tworzenia, oceniania oraz realizowania projektów obywatelskich w swojej społeczności. W każdej z placówek został powołany Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego składający się nauczyciela, przedstawiciela dyrekcji, ucznia i opcjonalnie przedstawiciela rady rodziców. Zespół oceniał projekty i finalnie szacował koszty realizacji poszczególnych inicjatyw. Za realizację SzBO odpowiedzialni są dyrektorzy, którzy wskazali koordynatorów ds. szkolnego budżetu obywatelskiego czuwających nad pracą zespołu oraz prawidłowym przebiegiem procesu w danej szkole. W każdej ze szkół członkiem zespołu czuwającego nad przebiegiem był też przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

Zaproponowane przez uczniów projekty mogły być zgłaszane indywidualnie lub grupowo, uczniowie składali je osobiście lub online wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej dziesięcioro uczniów. Na Szkolny Budżet Obywatelski miasto przeznaczyło 155 tys. zł. Każda szkoła biorąca udział w procesie otrzymała 5 tys. zł – to kwota na realizację zwycięskich projektów (przy czym wartość jednego projektu to maksymalnie 2,5 tys. zł).

SzBO zaangażował wielu uczniów

Uczniowie zgłosili ponad 230 projektów, w przygotowanie których zaangażowało się 1122 osoby. Po formalnej weryfikacji do głosowania przeszło 187 z nich. W głosowaniu wzięło udział ponad 5,5 tys. uczniów. Finalnie wybrano 79 projektów, które zostaną zrealizowane do końca tegorocznych wakacji.

Wśród zwycięskich propozycji znalazły się m.in.: namalowanie muralu na budynku X LO, przygotowanie strefy radiowo-muzycznej w XVII LO, wymiana szkolnego dzwonka na elektryczny w XLII LO, zakup terrarium dla patyczaków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, stymulujący zmysły tajemniczy ogród w Centrum Autyzmu (Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4), stworzenie strefy plażowej w Zespole Szkół Łączności, utworzenie mini wypożyczalni kalkulatorów w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, zakup drona w Zespole Szkół Budowlanych, urozmaicenie czasu między lekcjami poprzez grę w bilard w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 czy zakup sprzętu kuchennego dla mieszkańców Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1. Po zrealizowaniu wszystkie projekty zostaną odpowiednio oznaczone logotypem SzBO wraz z podaniem informacji o tytule, kosztach oraz autorach.

Wsparcie ekspertów w zakresie partycypacji

Tegoroczna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego została poprzedzona spotkaniami i warsztatami przybliżającymi proces partycypacji, mapowania potrzeb, przedstawienia zasad projektów, w których wzięło udział ponad 6 tysięcy uczniów. Przeprowadzono 264 warsztaty. Koordynatorzy SzBO otrzymali też szereg narzędzi do wdrożenia procesu w szkołach: materiały informacyjne, lekcje scenariuszowe, grafiki do wykorzystania w działaniach komunikacyjnych.

Na wszystkich etapach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego realizatorzy przedsięwzięcia mogli liczyć na wsparcie miasta – ekspertów z zakresu partycypacji oraz polityki młodzieżowej realizowanej w ramach programu Młody Kraków 2.0

Szkolny Budżet Obywatelski – BO warto (się) uczyć partycypacji

Budżet obywatelski, czyli możliwość zdecydowania o przeznaczeniu części finansów miasta, to przedsięwzięcie bardzo dobrze znane krakowianom. A jego szkolna odsłona pozwala pokazywać także młodym ludziom, jak ważna jest partycypacja społeczna – uczestnictwo i podejmowanie decyzji w inicjatywach, które mają wpływ na najbliższe otoczenie.

Dodajmy, że Kraków jest jednym z kilku polskich miast realizujących budżety partycypacyjne dla młodzieży. Podobne inicjatywy odbywają się m.in.: w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Lublinie.


Szkolny Budżet Obywatelski to projekt zrealizowany w ramach programu Młody Kraków 2.0 skierowanego do młodych ludzi uczących się, studiujących i pracujących w Krakowie. Dodatkowe informacje o Szkolnym Budżecie Obywatelskim, w tym listy zwycięskich projektów w poszczególnych szkołach, jak też informacje o innych przedsięwzięciach przygotowanych przez miasto dla młodzieży można znaleźć na stronie Młody Kraków, a także śledzić na profilach: Młody Kraków 2.0 (Facebook) oraz mlody_krakow (Instagram).

Szkoły biorące udział w projekcie Szkolny Budżet Obywatelski 2021/2022:

 • III Liceum Ogólnokształcące
 • VIII Liceum Ogólnokształcące
 • X Liceum Ogólnokształcące
 • XV Liceum Ogólnokształcące
 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • XVII Liceum Ogólnokształcące
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące
 • XXVIII Liceum Ogólnokształcące
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące
 • XLII Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła dla Niesłyszących: Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29
 • Centrum Autyzmu: Branżowa Szkołą I Stopnia nr 12 Centrum Autyzmu, XIX LO Centrum Autyzmu, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4 Centrum Autyzmu
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10, Branżowa Szkołę I stopnia nr 11
 • Zespół  Szkół Gastronomicznych nr 2: Technikum Gastronomiczne nr 11, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10
 • Zespól Szkół Zawodowych nr 2, Technikum nr 2 
 • Zespół Szkół Łączności
 • Technikum Łączności nr 14
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego: Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, Branżowa Szkoła I stopnia nr 23
 • Zespół Szkół Budowlanych: Technikum Budowlane Nr 1, Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1
 • Zespół Szkół Chemicznych: Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3, XXVI Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1: Techniku Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4
 • Zespół Szkół Mechanicznych  nr 1: Technikum Mechaniczne nr 15, Branżowa Szkoła I stopnia nr 14
 • Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1

Opublikowano:
23 czerwca 2022