alt=

IV KRAKOWSKI DZIEŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aktywne działanie w ramach samorządu uczniowskiego jest dla wielu uczniów szansą na naukę umiejętności organizacyjnych i społecznych.

Urząd Miasta Krakowa od lat wspiera samorządność szkolną, realizując działania na ich rzecz w ramach Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków”.

W październiku br. już po raz czwarty zostanie zorganizowany KRAKOWSKI DZIEŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Motywem przewodnim spotkania będzie hasło: „Orientuj się na samorząd”.

17 października br., godz. 9.30-13.30 – SZKOŁY PODSTAWOWE

24 października br., godz. 9.30-13.30 – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Wydarzenie odbędzie na terenie WKS Wawel, ul. Podchorążych 3.

Podczas imprezy uczniowie i nauczyciele wezmą udział w warsztatach facylitacyjnych, dzięki którym będą mieli okazję porozmawiać o swoich doświadczeniach pracy na rzecz społeczności uczniowskiej i podzielić się umiejętnością realizacji zadań, jakie stają przed samorządami.

 Uczestników czeka także zabawa terenowa oparta o reguły Biegów na Orientację.

Organizatorzy zapraszają trzech reprezentantów samorządu oraz nauczyciela opiekuna SU.

Zgłoszenia do 10 października br. Referat ds. młodzieży: 12 616 78 19.


Opublikowano:
4 października 2022