Szkolny Budżet Obywatelski po raz trzeci. Edycja 2022/23

Tegoroczny Szkolny Budżet Obywatelski skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy dzięki udziałowi w procesie SzBO, będą mieli możliwość planowania, tworzenia, oceniania oraz realizowania projektów obywatelskich wśród szkolnej społeczności. Szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma budżet w wysokości 6000 zł. O sposobie wydatkowania oraz przeznaczeniu budżetu zadecydują uczniowie. Wszystkie informacje odnośnie regulaminu, harmonogramu oraz wymaganych dokumentów znajdują się oraz pod adresem https://bit.ly/3xqBOgZ.

W edycji SzBO 2022/23 biorą udział 34 szkoły:

 • III Liceum Ogólnokształcące
 • VIII Liceum Ogólnokształcące
 • XIII Liceum Ogólnokształcące
 • XV Liceum Ogólnokształcące
 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące
 • XXVIII Liceum Ogólnokształcące
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące
 • XLII Liceum Ogólnokształcące
 • XLIV Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27
  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29
 • Zespół Szkół Mechanicznych: Technikum Mechaniczne nr 15, Branżowa Szkoła I stopnia nr 14
  Centrum Autyzmu: XIX LO Centrum Autyzmu, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4, Branżowa Szkoła I st. Nr 12
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1: Technikum Gastronomiczne nr 10
  Szkoła Branżowa I stopnia nr 11
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2: Technikum Gastronomiczne nr 11
  Szkoła Branżowa I stopnia nr 10
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
 • Technikum Łączności nr 14
  Technikum Ekonomiczno- Hotelarskie nr 4
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego: Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, Branżowa Szkoła I stopnia nr 23
 • Zespół Szkół Budowlanych: Technikum Budowlane Nr 1
  Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1
 • Zespół Szkół Chemicznych: Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3, XXVI Liceum Ogólnokształcące
 • Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego
  Internat ZSB nr1

Opublikowano:
16 listopada 2022