Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i uwag w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Czas trwania konsultacji: od 17 maja do 16 czerwca 2023 r.

Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Formy  konsultacji:

  1. Spotkanie konsultacyjne/warsztat partycypacyjny odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22, w sali nr 9.
  2. Ankieta konsultacyjna on-line dostępna jest TUTAJ.
  3. Formularz konsultacyjny on-line dostępny jest TUTAJ.
  4. Telefoniczne dyżury eksperta pod numerem telefonu 12 616 60 20 w trakcie których można zgłosić wnioski do projektu uchwały, odbędą się:
  • 30 maja 2023 r. w godz. 10.00 -12.00
  • 14 czerwca 2023 r. w godz. 15.00 – 17.00

Pliki do pobrania:

  1. Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Krakowa:

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).


Opublikowano:
17 maja 2023