II edycji Konkursu „Młody Promotor Polski” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Rusza nabór do II edycji Konkursu „Młody Promotor Polski” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2024 r.

Konkurs skierowany jest do młodych Polaków, którzy swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym oraz sportowym przyczyniają się do umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju i popularyzowania wiedzy o Polsce poza jej granicami.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby:

  • w wieku od 16 do 30 lat,
  • posiadające polskie obywatelstwo,
  • posiadające osiągnięcia w jednej z kategorii konkursowych.

Kandydaci wskazywani są przez instytucje zgłaszające w trzech kategoriach:

  • działalność naukowa,
  • działalność kulturalna,
  • działalność sportowa.

Wykaz instytucji zgłaszających stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad jego przeprowadzenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

* * *

Kapituła Konkursu wyłoni nominowanych w każdej z trzech kategorii. Następnie, spośród przedstawionych przez Kapitułę nominacji, Małżonka Prezydenta RP dokona wyboru Laureatów.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej z udziałem Pierwszej Damy, zaplanowanej na II kwartał 2024 r. w Pałacu Prezydenckim.

Zwycięzcy otrzymają z rąk Małżonki Prezydenta okolicznościowe statuetki.

Partnerem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Gala I edycji Konkursu >>>>

Zdj.: www.prezydent.pl


Opublikowano:
21 lutego 2024