Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO) to wydarzenie organizowane w Polsce po raz pierwszy. Młody Kraków jest inicjatorem i fundatorem Kongresu, który odbędzie się 25 marca 2024 w Klastrze Zabłocie 22 w Krakowie.

Wydarzenie kierowane jest do osób z całej Polski zarządzających i realizujących SzBO: pracowników_czek urzędów, organizacji pozarządowych, nauczycieli_ek, członków_kiń rad rodziców.

Korzyści z uczestniczenia w Kongresie SzBO 

 • Otrzymasz praktyczne inspiracje i wiedzę na temat efektywnego zarządzania Szkolnymi Budżetami Obywatelskimi.   
 • Wymienisz myśli i doświadczenia z praktykami_czkami SzBO z całej Polski.   
 • Otrzymasz wsparcie w rozwiązywaniu wyzwań związanych z realizacją SzBO.   
 • Będziesz mieć możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych i potencjalnej współpracy.  

Rejestracja

Zapisz się na Kongres: poledialogu.typeform.com/kongresSzBOZgłoszenia przyjmujemy do 14 marca 2024 r. do 23:59.

W formularzu rejestracyjnym możesz wskazać obszary, które są dla Ciebie szczególnie ważne. Postaramy się je uwzględnić dopracowując szczegóły programu.  

Z myślą o osobach podróżujących z daleka przewidujemy możliwość bezpłatnego noclegu z niedzieli na poniedziałek (24-25 marca) i/ lub zwrot kosztów podróży. Potrzebę takiego wsparcia zaznacz w formularzu zgłoszeniowym. Fundusze na ten cel są ograniczone – jeśli masz możliwość samodzielnego sfinansowania przejazdu i noclegu (np. ze środków gminy lub projektu), prosimy o skorzystanie z tej możliwości. Takim sposobem więcej osób będzie mogło dotrzeć na nasz Kongres.  

Program wydarzenia 

9:30 – 10:00 – Rejestracja i poczęstunek.  

10:00 – 11:30 – Otwarcie spotkania.  

 • Wystąpienia zaproszonych ekspertów i ekspertek.   
 • Część integracyjna – poznajemy się.  
 • Sesja z młodymi praktykami szkolnego budżetu.  

11:30 – 12:00 – Przerwa networkingowa z poczęstunkiem.  

12:00 – 13:30 – Pierwszy blok równolegle odbywających się sesji: 

 • Dla zarządzających SzBO: Prezentacje miast o różnych modelach prowadzenia SzBO.  
 • Dla realizujących SzBO: Praca grupowa o wyzwaniach w realizacji SzBO.  

13:30 – 14:15 – Lunch  

14:15 – 15:30 – Drugi blok równolegle odbywających się sesji: 

 • Dla zarządzających SzBO: World cafe – namysł nad przyszłością narzędzia.  
 • Dla realizujących SzBO: Jak środowisko może wspierać realizację SzBO – o roli Rad Rodziców i gmin.  

15:30 – 16:30 – Wspólne podsumowanie obu ścieżek. Zakończenie Kongresu. 

Program w wersji PDF do druku

Koordynatorka projektu  
Joanna Chomko  
j.chomko@poledialogu.org.pl   


Opublikowano:
11 marca 2024