Horyzonty Równości w Dworku Białoprądnickim – Wykluczenia społeczne, a obywatelskie nieposłuszeństwo

10 kwietnia rozpoczniemy 4-cią edycję cyklu „Horyzonty równości”. To seria otwartych, bezpłatnych spotkań i wykładów antydyskryminacyjnych. Cykl promuje postawy dialogiczne, piętnuje język nienawiści, uczy języka dobrej mowy, wskazuje na dobre praktyki rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także artyści.

„Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” od w 2021 roku z inicjatywy dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek. Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to w jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać. Celem „Horyzontów równości” jest także uwrażliwienie na postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz propagowanie dialogicznego podejścia wobec odmiennych światopoglądów i postaw i różnorodności w sposobie życia.

Tym razem zapraszamy na spotkanie poświęcone wykluczeniom z perspektywy politycznej. Celem jest pokazanie w jaki sposób polityka, prawo i normy społeczne mogą stać się opresyjne i w jaki sposób można próbować sobie poradzić z tą opresją. W rozmowie z prawnikami, prawniczkami i aktywistami, będziemy starali się pokazać czym jest nieposłuszeństwo obywatelskie, jaki jest jego rodowód i co ono oznacza dla państwa oraz obywateli i obywatelek.

W dyskusji wezmą udział:
• 𝗗𝗿 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗿𝘇𝘆𝗻𝗮 𝗘𝗹𝗶𝗮𝘀𝘇, prawniczka, filozofka, autorka monografii dotyczącej Hanny Arend, specjalizująca się w filozofii polityki i kultury.
• 𝗣𝗿𝗼𝗳. 𝗪𝗼𝗷𝗰𝗶𝗲𝗰𝗵 𝗭𝗮ł𝘂𝘀𝗸𝗶, prawnik, filozof wykłada w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji.

Prowadzenie: 𝗣𝗿𝗼𝗳. 𝗝𝗼𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗛𝗮ń𝗱𝗲𝗿𝗲𝗸

Szczegóły wydarzeń:

https://www.facebook.com/events/1282047722716953

https://www.facebook.com/dworek.bialopradnicki


Opublikowano:
9 kwietnia 2024