Znamy kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!

Przez ostatnie dwa miesiące krakowska młodzież w wieku od 13 do 26 lat zgłaszała swoich kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa, ustanowionej przez Prezydenta Miasta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie.

Wśród osób nominowanych do tytułu w 2024 roku, w kategorii „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą, znaleźli się:

 1. Magdalena Czechowska-Buratowska
 2. Agata Stankiewicz
 3. Stanisława Jaromin
 4. Anna Tekiela
 5. Olga Błyskal
 6. Agata Rusin
 7. Arkadiusz Nowak
 8. Michał Kózka
 9. Ewa Nycz
 10. Dorota Koprowska-Latoń
 11. Ewa Kulisa

W kategorii “Złoty Weyssenhoff” za realizację wybitnego projektu na rzecz młodzieży w Krakowie nie wypłynęła żadna kandydatura.

Gala wręczenia Nagrody odbędzie się 11 czerwca o godzinie 11.00 w Pałacu Krzysztofory.


Opublikowano:
6 maja 2024