Program wymiany Departamentu Stanu Community Engagement Exchange (CEE), skierowany do wschodzących liderów w wieku 21–27 lat z całego świata oraz nabór na wnioski grantowe na programy w zakresie: Fostering Civic Engagement, Democratic Participation and Youth Leadership.

Program wymiany Departamentu Stanu Community Engagement Exchange (CEE), skierowany jest do wschodzących liderów w wieku 21–27 lat z całego świata, pracujących na styku sektorów publicznego, prywatnego i non-profit.

Program ten wspiera uczestników w rozwiązywaniu problemów istotnych dla społeczeństwa i społeczności lokalnych. Stypendyści biorą udział w trzymiesięcznej wymianie w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracują bezpośrednio z organizacjami społecznościowymi, skupiającymi się na rozwiązywaniu podobnych problemów społeczeństwa obywatelskiego.

Po pobycie w Stanach Zjednoczonych stypendyści przez sześć miesięcy będą realizować w swoich rodzimych społecznościach projekt, skupiający się szczególnie na kwestiach związanych z jednym z pięciu tematów programu w Europie Środkowo-Wschodniej: dialog obywatelski i budowanie pokoju, otwarte i partycypacyjne rządy, wzmacnianie roli przywódczej kobiet, zrównoważony rozwój środowiska i zaangażowanie młodzieży.

Program CEE jest sponsorowany przez Departament Stanu USA, a realizowany przez IREX. Aplikować można do 2 lipca na stronie: https://www.irex.org/program/community-engagement-exchange-program-application-information

Trwa również NOWY nabór na wnioski grantowe na programy w zakresie tematycznym: Fostering Civic Engagement, Democratic Participation and Youth Leadership – termin składania wniosków do 12 lipca

Ambasada USA przyjmuje propozycje projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i umożliwienie im realizacji projektów na rzecz promowania demokracji i wzmacniania wartości demokratycznych.  

Nabór dotyczy projektów rozpoczynających się nie wcześniej niż 30 września 2024, a termin składania wniosków upływa 12 lipca: https://pl.usembassy.gov/nofo-fostering-civic-engagement-democratic-participation-and-youth-leadership/

Fot.: www.irex.org


Opublikowano:
17 czerwca 2024