I Młodzieżowe Dni Wolontariatu

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza krakowską młodzież- uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych- do udziału w I Młodzieżowych Dniach Wolontariatu, które organizowane są, aby wyrazić uznanie dla pracy młodych wolontariuszy i ich opiekunów. W dniach 4-6 grudnia 2019 r. w różnych miejscach Krakowa odbędą się spotkania, szkolenia i warsztaty dla i z udziałem wolontariuszy.

4 i 5 grudnia 2019 r. na terenie miasta odbędą się spotkania, warsztaty oraz szkolenia organizowane przez różne jednostki, stwarzające okazje do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie przy inicjatywach społecznych czy angażowania się w wolontariat lokalny. Będzie to znakomita okazja dla młodych ludzi do nawiązania nowych znajomości oraz poznania szerokiego wachlarzu propozycji wolontariatu, realizowanego w Krakowie przez jednostki miejskie, organizacje pozarządowe czy prywatne przedsiębiorstwa.

 

Zobacz wydarzenia z 4 grudnia

Zobacz wydarzenia z 5 grudnia

 

6 grudnia 2019 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej będzie miało miejsce wydarzenie podsumowujące dni wolontariatu – „Twarze Wolontariatu”, z udziałem uczniów  i opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną dobre praktyki oraz obszary, w których młodzi ludzie mogą podejmować działania na rzecz innych. Odbędzie się również debata oksfordzka pt. „Wolontariat – altruizm czy egoizm?” a na zakończenie imprezy część artystyczna.

 

Zobacz wydarzenia z 6 grudnia