Podręcznik projektowy dla młodzieży

Dlaczego „Młodzi w akcji”?

Młodość pachnie przygodą, syci się wyzwaniami. To naturalne, że gdy ma się kilkanaście lat marzy się, o dokonaniu wielkich odkryć, wykonaniu wybitnych dzieł, o życiu, które nie będzie nudne, lecz pełne pasji. Tak właśnie być powinno! Nie ma nic smutniejszego niż młody człowiek, który przedwcześnie utracił pasję życia.

Czy aby dokonywać cennych odkryć, realizować pasje, zmieniać świat wokół siebie trzeba dorosnąć? Stać się pełnoletnim? Ukończyć szkołę?  Nic z tych rzeczy. Nastolatkowie mają w sobie wystarczająco duży potencjał, by realizować śmiałe projekty, które będą przynosiły pożytek im samym i czyniły ciekawszym świat wokół nich.

Młodzieżowe Inspiratorium Aktywności „Młodzi w akcji” jest olimpiadą projektów społecznych, konkursem społecznego działania, w ramach którego uczniowie krakowskich klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci i słuchacze szkół policealnych  mogą zrealizować własny projekt, służący ich grupie rówieśniczej lub społeczności lokalnej.

Pomiędzy siódmym a dziewiętnastym rokiem życia młody człowiek spędza w szkole dwanaście lat życia. Szkoła jest miejscem, w którym uczymy się nie tylko matematyki, nauk przyrodniczych, poprawnego wyrażania myśli, poznajemy literaturę. Szkoła to także miejsce, gdzie poznajemy siebie, nawiązujemy przyjaźnie, uczymy się współpracy. Aby za kilka lat być aktywnym, radzącym sobie w życiu dorosłym, nie wystarczy znać matematyczne wzory lub pisać znakomite rozprawki. Sprawności w działaniu, umiejętności pracy w grupie uczymy się poprzez praktyczne działanie. To ważne przygotowanie do dorosłego życia. Aby z sukcesem realizować dorosłe zadania, już w czasie nauki szkolnej trzeba uczestniczyć w działaniach, przedsięwzięciach społecznych kształtujących kreatywność, wytrwałość, ćwiczących umiejętność wyznaczania i konsekwentnego realizowania celów. Każdy kto na sobie przećwiczy, czym jest trud zrealizowania zadania, które przed sobą postawiliśmy, zyska ważne umiejętności i wiedzę o sobie. Tak jak jazdy na rowerze nie nauczymy się czytając książki poświęconej technice poruszania się na dwóch kółkach, tak umiejętności aktywnego, uporządkowanego działania nie zdobędziemy bez stawiania przed sobą tego rodzaju wyzwań. Inspiratorium „Młodzi w akcji” zostało przygotowane, by każdy uczeń miał szansę spróbować swoich sił, doświadczył trudu działania, ale też satysfakcji, jaką daje dokończenie dzieła.

Dla studentówi i słuchaczy szkół policealnych działania społeczne to chleb powszedni. Wszak są już dorośli!

Jeśli masz w sobie dość odwagi i energii, by zmierzyć się z ciekawym wyzwaniem, w dodatku wyzwaniem, które wraz ze znajomymi, postawisz sam przed sobą, ta olimpiada jest dla Ciebie!


Co to jest projekt społeczny?

Darujmy sobie bardzo uczone definicje. Powiedzmy to najprościej jak można. Projekt społeczny to uporządkowane, zaplanowane i realizowane wg przyjętego harmonogramu działanie, które realizujemy, chcąc odpowiedzieć na jakąś konkretną potrzebę, wyzwanie lub problem  danego środowiska czy grupy. I jeszcze jedno, to bardzo ważne: projekt społeczny realizujemy w grupie, współpracując ze sobą i dzieląc się zadaniami. Nie chodzi więc o to, by zrobić coś samemu albo w dwie osoby. Projekt realizuje zespół! Może być bardzo mały, skromny, w  naszym konkursie zakładamy, że minimalnie może on liczyć cztery osoby. Ważne, żeby wszyscy członkowie zespołu uczestniczyli w tworzeniu i realizacji projektu.

Jakie więc projekty mogą zrealizować młodzi ludzie w ramach Inspratorium „Młodzi w akcji”? Możliwości jest wiele, nie sposób odgadnąć, jakimi ścieżkami będzie podążała kreatywność uczestników olimpiady. W regulaminie Inspiratorium przyjęliśmy, że tematyka projektu musi dotyczyć jednego z siedmiu obszarów:

  • działania na rzecz środowiska lokalnego,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub potrzebujących,
  • promocja sportu i zdrowego stylu życia,
  • działania proekologiczne i troska o zwierzęta,
  • promocja wiedzy historycznej i postaw obywatelskich
  • promocja sztuki i działań artystycznych
  • promocja przedsiębiorczości

Jak widzicie regulamin pozwala na zróżnicowane działania. Przez chwilę popuśćmy wodze fantazji.

Wyobraźmy sobie, że pewna grupa młodych ludzi mieszka na odległym od centrum miasta osiedlu. Tutaj młodzi ludzie chodzą do szkoły, rzadko jeżdżą do historycznej części Krakowa, właściwie nie znają swojego miasta i nie mieli okazji posmakować jego dziejów. Postanawiają więc zrobić projekt, dzięki któremu oni sami i ich rówieśnicy odbędą kilka ciekawych wycieczek do historycznego centrum, podczas których zrobią wiele ciekawych fotografii, na koniec zaś zorganizują finałowe spotkanie, podczas, którego przedstawią prezentację swoich dzieł i zorganizują konkurs czy quiz dotyczący historii Krakowa.

Możemy też wyobrazić sobie historię odwrotną. Oto młodzież z którejś z krakowskich dzielnic chce pokazać swój lokalny świat rówieśnikom z innych rejonów Krakowa i w tym celu organizuje np. miejską grę terenową, połączoną ze zwiedzaniem swojej dzielnicy.

Projekty społeczne zależą wyłącznie od wyobraźni i potrzeb ich twórców. Wielu młodych ludzi znakomicie posługuje się mediami społecznościowymi, a internet jest dla nich planetą, którą dawno skolonizowali i czują na niej jak we własnym domu. Ale czy przez to, nie brakuje im trochę ruchu i zdrowego stylu życia. Może jakiejś grupie uczestników Inspiratorium przyjdzie do głowy, by dla uczniów swojej szkoły lub kolegów z dzielnicy zorganizować sezonową ligę piłkarską, koszykarską czy olimpiadę sportową w kilku konkurencjach, które z powodzeniem można zrealizować na osiedlowym lub szkolnym boisku.

Osiedlowy festiwal talentów, festyn rodzinny, szkolna aukcja charytatywna połączona z wizytami w pobliskim DPSie, gdzie mieszkają osoby starsze i często samotne, warsztaty uczące zarządzania finansami i dostarczające praktycznej wiedzy o rachunkach bankowych, kilkudniowe spotkania – szkolenia w wybranych firmach, pokazujące na czym polega specyfika pracy w korporacji – pomysłów na projekt może być naprawdę wiele. Wszystko zależy od potrzeb danego środowiska i pomysłowości realizatorów.


Jak to zrobić? Krok po kroku.

Najważniejsza jest poważna decyzja. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo niszczące dla naszych nawyków jest wycofywanie się z podjętych zobowiązań i decyzji. „Odechciało mi się, rezygnuję” – myśli często niejeden z nas rezygnując z podjętego działania. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, to niszczy nasz charakter, tworzy złe przyzwyczajenie. Kto raz odpuścił, ten odpuści wiele razy. Dlatego nim zgłosimy się do udziału w Inspiratorium ważne, by dobrze przemyśleć sprawę. Wyobrazić sobie, że będzie to kosztowało nas trochę czasu, wysiłku, może nawet czasami będzie frustrujące. Ale wszystko, co przykre jest tylko kosztem, który musimy zapłacić, by zdobyć nowe umiejętności i dopiąć celu. To wszystko trzeba mieć przed oczami. Ale jeśli postanowimy wziąć udział w „Młodych w akcji”, trzeba trzymać się tej decyzji jak marynarz masztu podczas sztormu.

Zdecydowaliśmy, jedziemy, nie ma odwołania!


Tworzycie zespół projektowy.

Zespół projektowy może liczyć od czterech do sześciu osób. Waszą grupę mogą utworzyć koleżanki i koledzy z tej samej klasy,  szkoły, uczelni, ale także osoby uczęszczające do świetlicy środowiskowej lub tworzące grupę nieformalną.

Jeżeli jesteście uczniami z klas gimnazjalnych lub w waszym zespole jest choć jeden gimnazjalista, regulamin zobowiązuje Was, by o opiekę nad projektem poprosić nauczyciela lub inną dorosłą osobę, która ma uprawnienia do pracy z młodzieżą. Mam nadzieję, że w waszej szkole jest wielu sympatycznych, życzliwych dorosłych, którzy zechcą Wam pomóc. Pamiętajcie, że rolą dorosłego w realizacji projektu nie jest wyręczanie Was, planowanie i załatwianie za Was. Dorosły ma za zadanie pomagać Wam, służyć podpowiedzią, gdy nie macie pomysłu, jak rozwiązać jakiś problem albo nie wiecie do kogo się udać, by coś załatwić. Nauczyciel w szczególności ma Wam pomóc w sytuacjach kryzysowych, gdyby zabrakło Wam zapału do pracy albo konflikty ją utrudniły. Ważne jest to, że to Wy zapraszacie nauczyciela do współpracy, możecie więc poprosić takiego, któremu ufacie, i z którym nie będzie wam trudno się porozumieć.

Również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  mają prawo zaprosić do współpracy nauczyciela jako opiekuna projektu, ale nie mają obowiązku tego robić. To ich suwerenna decyzja, czy chcą robić projekt sami czy z nauczycielem.


Zgłaszacie się do „Młodych w Akcji”.

Zatem skrzyknęliście się w kilka osób, zaprosiliście do współpracy nauczyciela, który zdecydował się Wam pomoc. Czas zgłosić się do Inspiratorium.

Kiedy można to zrobić?

Regulamin wskazuje, że w roku szkolnym 2017/18 czas na zgłoszenie zespołu do olimpiady przypada na okres pomiędzy 1 października a 1 marca. Pamiętajcie, że im później zgłosicie się do udziału w „Młodych w akcji”, tym mniej czasu będziecie mieli na realizację projektu. Ostateczny termin złożenia sprawozdania z przeprowadzonych działań przypada na 10 maja, a w roku, gdy wypadnie on w dniu roboczym w pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie.

Jak więc to zrobić?

Wchodzicie na stronę www.mlodziez.krakow.pl W zakładce  Młodzi w akcji znajdziecie zaproszenie do udziału w Inspiratorium, regulaminem, na dole strony znajdziecie link formularza zgłoszeniowego. Formularz należy wypełnić i wysłać, trafi on na adres Organizatora: mlodziez@um.krakow.pl

Formularz wygląda tak:
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W INSPIRATORIUM

Z1 Nazwa grupy
Z2 Kategoria wiekowa Trzy pozycje z list wyboru:

Klasy gimnazjalne

Szkoły ponadpodstawowe

Szkół policealne  i studenci

Z3 Nazwa i adres szkoły/uczelni lub organizacji
Z4 Nazwiska uczestników 1

2

3

4

Z5 Adres e-mail, telefon kontaktowy
Z6 Nazwisko opiekuna zespołu
Z7 Adres e-mail, telefon kontaktowy
Z8 Data zgłoszenia

A tak wygląda poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wymyślonego na potrzeby tego podręcznika zespołu projektowego:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W INSPIRATORIUM

Z1 Nazwa grupy Batoniki
Z2 Kategoria wiekowa Szkoły ponadpodstawowe
Z3 Nazwa i adres szkoły/uczelni lub organizacji XL LO im. Jana Wnęka
Z4 Nazwiska uczestników Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

Z5 Adres e-mail, telefon kontaktowy kot@gmail.com

104 678 876

Z6 Nazwisko opiekuna zespołu Marek Lach
Z7 Adres e-mail, telefon kontaktowy mlachu@gmail.com
Z8 Data zgłoszenia

 

Formularz wysłany. Od tej pory jesteście uczestnikami Inspratorium, zaczęliście marsz ku umiejętnościom, wiedzy, a kto wie, może wielkiemu sukcesowi i sławie. Od tej pory też bije wasz projektowy licznik czasowy. Pamiętajcie, że całość projektu nie może trwać dłużej niż 120 dni. A ostateczny moment złożenia sprawozdania przypada 10 maja.

Teraz czas na integrację grupy.


Zespół trzeba zintegrować.

Być może bardzo dobrze się znacie, choć tak nie musi być, zespół projektowy może zostać stworzony z osób, które dotychczas widywały się jedynie na szkolnym korytarzu. Ale nawet jeśli bardzo dobrze się znacie integracja będzie Wam potrzebna. Bywa, że realizacja projektu przynosi wiele napięć, konfliktów i żalów. Nikt z nas nie jest idealny – jak mówi jeden z bohaterów słynnej komedii „Pół żartem, pół serio”. Może się i wam zdarzyć, że ktoś czegoś nie dociągnie, komuś trzeba będzie wytknąć błąd, zmotywować do pracy. Korekta wszelkich niedoskonałości wychodzi zdecydowanie lepiej, gdy ludzie się lubią i ufają sobie. Dlatego warto, nim zacznie się praca, zadbać o lepsze poznanie, o przeżycie czegoś, co łączy, zbliża, buduje zaufanie. Nie żałujcie czasu na bycie razem i przeżycie czegoś naprawdę fajnego. To naprawdę bardzo pomaga przy współpracy.

Co zrobić w ramach integracji? Pomysłów może być wiele. Jedna grupa będzie chciała razem pójść na kręgle, inna wybierze się na wycieczkę poza miasto, jeszcze inni zdecydują spędzić kilka godzin na wspólnym oglądaniu filmów. Pamiętajcie, że jurorzy Inspiratorium na zakończenie olimpiady oceniają także integrację zespołu. Im bardziej daje ona szansę na  poznanie się i polubienie członkom zespołu, tym ma większa szansę na zdobycie znaczącej liczy punktów.


Piszecie  wniosek projektowy.

Przed wami kolejna faza Inspiratorium, zaczyna się praca. Czas, by wymyślić projekt – zadanie, cel do zrealizowania. Pamiętajcie, że nie musi się to dokonać podczas jednego spotkania.

Regulamin mówi, ze czas przeznaczony na fazę integracji i planowania projektu nie może być krótszy niż 21 dni. Po co tyle czasu? Może ktoś powie, my to załatwimy w dwa dni. A jednak ważne jest, by podjęte decyzje były przemyślane. Lepiej więc dać sobie trochę czasu na integrację oraz dyskusję, by projekt był dobrze opracowany.

Kiedy będziecie szukali pomysłu, pamiętajcie, że dobry projekt, to taki, który odpowiada na prawdziwe potrzeby. Myślcie, czego naprawdę brakuje, czego potrzeba, co jest wyzwaniem dla Was i waszego środowiska czy otoczenia. Realizowany projekt powinien służyć nie tylko Wam, ale być skierowany do innych osób. Szukając więc pomysłu, patrzcie na realne, potrzeby, wyzwania, braki, które dzięki Waszej pracy mogłyby być zaspokojone. Zatem szukajcie pomysłu, najlepiej dajcie sobie chwilę na jego dobre przygotowanie. Na początku dobrze jest być otwartym na wszystkie pomysły. Niech każdy z Was ma możliwość przedstawienia swojej propozycji. Słuchajcie się wzajemnie, czasami świetne pomysły rodzą się nieoczekiwanie. Kilka dyskusji, spotkań powinno wystarczyć na wymyślenie i przemyślenie projektu. A kiedy decyzja zostanie podjęta, czas by sobie powiedzieć: „jesteśmy zespołem, wszystkie ręce na pokład. Teraz jedziemy na wspólnym wózku i naszej wspólnej pracy, zależy sukces.”

Usiądźcie zatem do pisania wniosku projektowego. To chyba pierwsza – najważniejsza część projektu. Bo to czas, by zaplanować wszystkie wydarzenia. Tu trzeba wszystko przewidzieć i opisać w harmonogramie. Zaplanujcie terminy przygotowania, załatwiania i realizacji poszczególnych wydarzeń projektowych. Pomyślcie, co musicie załatwić, z kim porozmawiać, by Wasze zamierzenia doszły do skutku. Trzeba myśleć o szczegółach, bo realizacja projektu będzie składać się z konkretnych, wcześniej zaplanowanych działań. Pamiętajcie, że pisząc wniosek projektowy, musicie wskazać, jakie potrzeby i wyzwania sprawiły, że chcecie zrealizować wymyślony przez siebie projekt. Trzeba pokazać, że to co wymyśleliście nie wzięło się „z sufitu”, ale ma poważne przyczyny. Musicie także wskazać , jakie cele chcecie zrealizować, jakie trwałe efekty i wymierne rezultaty przyniesie realizacja Waszego projektu. Przeczytajcie i przeanalizujcie wzór, który przedstawiamy poniżej, mam nadzieję, że pomoże on Wam lepiej zrozumieć logikę projektową. Wypełniony wniosek projektowy, dostępny na stronie www.mlodziez.krakow.pl wysyłacie na właściwy adres internetowy i zaczyna się praca! Teraz czas działać, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Działajcie i pilnujcie terminów realizacji. Trzeba ich przestrzegać, bo harmonogram jest teraz dla waszego projektu jak konstytucja.  A konstytucji, jak wiadomo, zawsze trzeba przestrzegać!

Kiedy będziecie planowali, zastanówcie, jakie ewentualne słabe i mocne strony ma Wasz projekt. Przy każdym działaniu pojawiają nieoczekiwane sytuacje albo kłopoty, którym trzeba zaradzić. Dobrze jest już  na tym etapie pomyśleć, jakie trudności mogą pojawić się, podczas fazy działania i w jaki sposób, je pokonać. Taka analiza mocnych i słabych stron, zagrożeń, trudności i szans nazywa się analizą SWOT. Zawsze  warto ją zrobić.

Tak wygląda karta wniosku projektowego:
KARTA WNIOSKU PROJETOWEGO

W1 Data złożenia wniosku

 

Rubrykę W1 wypełnia odbierający zgłoszenie pracownik Biura MOWIS Urzędu Miasta Krakowa

W2 Tytuł projektu
W3 Obszar
W4 Forma projektu
W5 Nazwa grupy
W6 Kategoria wiekowa
W7 Nazwa i adres szkoły/uczelni/organizacji
W8 Nazwiska uczestników
W9 Adresy e-mail, telefon kontaktowy
W10 Nazwisko opiekuna
W11 Adres e-mail, telefon kontaktowy
W12 Diagnoza, czyli na jaką potrzebę odpowiada projekt

 

Każdy projekt powinien być wyzwaniem, reakcją na jakiś rzeczywiście istniejący problem lub potrzebę. Jego realizacja powinna przyczynić się do uzyskania jakieś (najlepiej trwałej) zmiany w otoczeniu.

 

Wyjaśnijcie, jakie zjawisko, jaki brak,

jaki kłopot  lub jaka potrzeba –  pozytywne wyzwanie stało się przedmiotem waszego zainteresowania i pretekstem do zrealizowania projektu.

W13 Cele do osiągnięcia

 

Przezwyciężenie lub chociaż zmniejszenie występowania  problemu, a także realizacja jakiejś potrzeby, o których pisaliście w diagnozie, dokonuje się poprzez zrealizowanie wyznaczonych celów.

 

Napiszcie, jakie cele chcecie osiągnąć poprzez realizację projektu.

W14 Spodziewane rezultaty

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi wymierne rezultaty.

 

Rezultaty to nic innego jak cele, które chcemy  zrealizować, zamienione na konkretne dające się opisać liczbami osiągnięcia.

 

Wymieńcie wszystkie planowane wymierne liczbowo rezultaty waszych działań projektowych, np. liczbę uczestników wydarzeń, liczbę  spotkań, godzin warsztatów, liczbę przeszkolonych osób ,itp.

W15

 

Spodziewane zmiany (trwałe efekty)

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi także zmianę w nas lub otoczeniu – jakiś dający się  opisać efekt.

 

Dzięki zrealizowanemu projektowi możemy zauważyć jakąś zmianę związaną ze zdobyciem nowych umiejętności, pozyskaniem wiedzy albo zmianą postaw

 

Wskażcie wasze nadzieje, z jakimi przystępujecie do realizacji projektu. Co waszym zdaniem, dzięki jego realizacji zmieni się w was lub waszym otoczeniu?

 

 

W16 Harmonogram działań

 

Harmonogram to inaczej plan waszej pracy. Harmonogram obejmuje wszystkie spotkania i wydarzenia z każdej fazy projektu, od integracji przez planowanie, realizację oraz sprawozdanie.

 

Opiszcie wszystkie działania, jakie planujecie podjąć, podczas przygotowania i realizacji projektu.

 

Opiszcie, co podczas danego spotkania lub wydarzenia  zamierzacie przemyśleć lub

zrealizować.

Pamiętajcie, że integracja jest także ważnym elementem działań projektowych.

 

Wskażcie terminy tych spotkań, wydarzeń, działań. Nie zawsze muszą to być konkretne dni. Przy planowaniu harmonogramu działań czasami możemy wskazać tylko ich ramy czasowe, tzn. pomiędzy takim, a takim dniem.

 

INTEGRACJA I PLANOWANIE

(liczba dni od zgłoszenia zespołu do Inspratorium do dnia złożenia wniosku projektowego)

 

REALIZACJA PROJEKTU

(Liczba dni od złożenia wniosku projektowego do dnia złożenia sprawozdania)

 

W17 Termin przygotowania sprawozdania

 

A oto przykład poprawnie wypełnionego wniosku:

KARTA WNIOSKU PROJETOWEGO

W1 Data złożenia wniosku

Rubrykę W1 wypełnia odbierający zgłoszenie pracownik Biura MOWIS Urzędu Miasta Krakowa

W2 Tytuł projektu Art  foto &  jazz music festival
W3 Obszar promocja sztuki i działań artystycznych
W4 Forma projektu Koncert muzyczny, warsztaty i wystawa fotografii
W5 Nazwa grupy Batoniki
W6 Kategoria wiekowa Szkoły ponadpodstawowe
W7 Szkoła Nazwa i adres szkoły/uczelni/organizacji XL LO im. Jana Wnęka
W8 Nazwiska uczestników Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

W9 Adresy e-mail, telefon kontaktowy kot@dmail.com batoniki@o2.pl 104 678 876
W10 Nazwisko opiekuna Marek Lach
W11 Adres e-mail, telefon kontaktowy mlachu@gmail.com
W12 Diagnoza, czyli na jaką potrzebę odpowiada projekt

 

Każdy projekt powinien wyzwaniem, reakcją na jakiś rzeczywiście istniejący problem lub potrzebę. Jego realizacja powinna przyczynić się do uzyskania jakieś (najlepiej trwałej) zmiany w otoczeniu.

 

Wyjaśnijcie, jakie zjawisko, jaki brak, jaki kłopot  lub jaka potrzeba –  pozytywne wyzwanie stało się przedmiotem waszego zainteresowania i pretekstem do zrealizowania projektu.

– Ulubionymi formami muzycznymi wielu naszych rówieśników są rock oraz hip-hop. Muzyka jazzowa jest obecnie niemal nieznana w środowisku młodzieżowym. Tymczasem ma ona ważne miejsce w historii muzyki. Znajomość standardów jazzowych powinna stać się elementem wykształcenia artystycznego uczniów naszej szkoły. Młodzi wykonawcy jazzu rzadko są doceniani, a miejsc, w których mogą zaprezentować swoją pasję jest niewiele. Nastolatkowie nie zawsze doceniają znaczenie rozwoju pasji artystycznych. Wielu jest jedynie biernymi odbiorcami rozrywki i sztuki, zazwyczaj poprzez Internet i telewizję. Tymczasem osoby, które samodzielnie realizują pasje artystyczne nie zawsze znajdują miejsce, w którym mogliby pochwalić się swoimi pracami lub popracować nad swoimi umiejętnościami.
W13 Cele do osiągnięcia

 

Przezwyciężenie lub chociaż zmniejszenie występowania  problemu, a także realizacja jakiejś potrzeby, o których pisaliście w diagnozie, dokonuje się poprzez zrealizowanie wyznaczonych celów.

 

Napiszcie, jakie cele chcecie osiągnąć poprzez realizację projektu.

– Upowszechnienie znajomości standardów jazzowych w środowisku młodzieżowym w naszej szkole.

– Stworzenie okazji do prezentacji talentów i umiejętności muzycznych przez młodych jazzmenów.

– Podniesienie   kompetencji fotograficznych nastoletnich pasjonatów robienia zdjęć.

– Stworzenie okazji do zaprezentowania pasji i umiejętności fotograficznych młodych artystów z naszej szkoły.

– Wzbudzenie zainteresowania aktywnością artystyczną w środowisku uczniowskim naszej szkoły.

W14 Spodziewane rezultaty

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi wymierne rezultaty.

 

Rezultaty to nic innego jak cele, które chcemy  zrealizować, zamienione na konkretne dające się opisać liczbami osiągnięcia.

 

Wymieńcie wszystkie planowane wymierne liczbowo rezultaty waszych działań projektowych, np. liczbę uczestników wydarzeń, liczbę  spotkań, godzin warsztatów, liczbę przeszkolonych osób ,itp.

– 3 młodzieżowe zespoły jazzowe zaprezentują się na scenie muzycznej.

– Zostanie wykonanych 21 standardów jazzowych.

– 150 osób weźmie udział w 2 godzinnym koncercie jazzowym, podczas, którego uczestnicy zapoznają się z krótką prezentacją dotyczącą historii jazzu.

– 20 osób weźmie udział w 3godzinnych warsztatach fotograficznych.

– 20 młodych fotografików zaprezentuje swoje prace na wystawie.

– 150 uczestników koncertu będzie mogło zapoznać się z pracami fotograficznymi swoich koleżanek i kolegów.

W15 Spodziewane zmiany (trwałe efekty)

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi także zmianę w nas lub otoczeniu – jakiś dający się  opisać efekt.

Dzięki zrealizowanemu projektowi możemy zauważyć jakąś zmianę związaną ze zdobyciem nowych umiejętności, pozyskaniem wiedzy albo zmianą postaw

 

Wskażcie wasze nadzieje, z jakimi przystępujecie do realizacji projektu. Co waszym zdaniem, dzięki jego realizacji zmieni się w was lub waszym otoczeniu?

– Mamy nadzieję, że realizacja dzięki projektowi nauczymy się współpracy i zdobędziemy umiejętności organizacyjne, a w naszej szkole wydarzy się coś ciekawego, co ma charakter kulturalny – więcej osób zainteresuje się muzyką jazzową i fotografią i uzyska kompetencje w tych dziedzinach.

 

W16

 

Harmonogram działań

 

Harmonogram to inaczej plan waszej pracy. Harmonogram obejmuje wszystkie spotkania i wydarzenia z każdej fazy projektu, od integracji przez planowanie, realizację oraz sprawozdanie.

 

Opiszcie wszystkie działania, jakie planujecie podjąć, podczas przygotowania i realizacji projektu.

 

Opiszcie, co podczas danego spotkania lub wydarzenia  zamierzacie przemyśleć lub zrealizować.

Pamiętajcie, że integracja jest także ważnym elementem działań projektowych.

 

Wskażcie terminy tych spotkań, wydarzeń, działań. Nie zawsze muszą to być konkretne dni. Przy planowaniu harmonogramu działań czasami możemy wskazać tylko ich ramy czasowe, tzn. Pomiędzy takim, a takim dniem.

 

INTEGRACJA I PLANOWANIE

(liczba dni od zgłoszenia zespołu do Inspratorium do dnia  złożenia wniosku projektowego) 33 dni

14.10. Integracyjne wyjście na kręgle do Cinema City
17.10 Pierwsze spotkanie projektowe – burza mózgów, wybór szefa grupy oraz osoby do kontaktów z Organizatorem

Inspiratorium

24.10. Drugie spotkanie projektowe – diagnoza problemu, analiza potrzeb środowiska szkolnego. Wybór koncepcji projektu.
31.10 Trzecie spotkanie projektowe – analiza kręgu odbiorców projektu, analiza zasobów ludzkich, analiza SWOT.
7.11. Czwarte spotkanie projektowe – Planowanie działań, analiza – poszukiwanie poparcia. Przygotowanie dokumentów.
14.11. Spotkanie z dyrektorem szkoły, przedstawienie całościowej koncepcji projektu.

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

(Liczba dni od złożenia wniosku projektowego do dnia złożenia sprawozdania) 78 dni

 

17-20.11 Spotkanie z zespołami muzycznymi, potencjalnymi uczestnikami koncertu
18.11 Przygotowanie i wywieszenie zaproszenia na spotkanie młodych fotografów
25-30.11 Spotkanie z młodymi fotografami
30.11-5.12 Spotkanie z fotografem Antonim Przybłędką, ustalenie terminu warsztatów fotograficznych
5-20.12       Przygotowanie        prezentacji

dotyczącej historii jazzu

10-20.12 Warsztaty fotograficzne dla 20 młodych fotografów w Domu Kultury – prowadzi instruktor fotografii Antoni Przybłędka
2.5.1        Wypożyczenie z Domu Kultury
sztalug fotograficznych
5-10.01 Przygotowanie Wystawy:  odbiór fotografii od autorów, rozplanowanie wystawy, włożenie zdjęć w antyramy,

rozstawienie sztalug

11.01 Przygotowanie Sali koncertowej i Sali wystawowej
12.01 Wydarzenie centralne: Koncert i

wernisaż

W 17 Termin przygotowania sprawozdania 15-30.01 Przygotowanie sprawozdania


Nigdy się nie poddawajcie. Trudności można pokonać.

Mam nadzieję, że kiedy będzie realizowali projekt nie zbraknie wam determinacji i pokonacie ewentualne trudności. Pamiętajcie, że trudności, zniechęcenie to normalna część działania. Niech one was nie zwiodą. Doświadcza ich każdy. Ważne, by traktować je jak złą pogodę. Czasami pada, więc trzeba rozpiąć parasol, by zasłonić się przed deszczem. Nie poddawajcie, jeśli coś pójdzie nie tak, wspierajcie się wzajemnie, naprawiajcie swoje błędy. Ważne, by się nie poddać i działać pomimo kłopotów, by dopiąć celu. Ponadto pamiętajcie o tym, że macie pomocnika – nauczyciela. Przyjazny dorosły może w sposób nieoceniony wesprzeć zespół w kłopotach. Kiedy będziecie najpierw planowali, a potem realizowali projekt, pamiętajcie, żeby możliwie równomiernie rozkładać zadania. Jurorzy, którzy będą oceniali waszą pracę, wezmą pod uwagę to, czy pracowaliście wszyscy, czy też jedni się obijali, a inni brali wszystkie zadania na siebie. Jesteście zespołem i w realizację zadania wkład powinien mieć każdy z Was.

Podczas pracy mogą pojawić się nieprzewidziane trudności, np. ktoś się rozchoruje i nie będziecie mógł zrobić tego, co zaplanował albo ważny partner np. Dom Kultury niespodziewanie wycofa się ze współpracy z Wami. Na takie „przygody” trzeba być przygotowanym, szukać planu b., nowego rozwiązania. Chorego kolegę może wyręczyć ktoś inny członek zespołu, odmawiającą współpracy instytucję może zastąpić  inna. Pamiętajcie tylko, by później o wszelkich trudnościach napisać w sprawozdaniu w okienku S 15. Dzięki takiemu opisowi jurorzy będą rozumieli, skąd wzięły ewentualne różnice pomiędzy tym, co zaplanowane, a zrealizowane.


Informujcie, o tym, co zrobiliście.

No dobrze. Opracowaliście projekt, wysłaliście kartę, przystępujecie do działania. Musicie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W regulaminie Inspiratorium zapisaliśmy, że . „Działania projektowe są dokumentowane poprzez relację fotograficzną z wydarzeń oraz ich opis na stronie internetowej Inspiratorium.  Opis oraz relacja fotograficzna działań projektowych na stronie internetowej powinny informować o wydarzeniach związanych z integracją zespołu projektowego, przygotowaniem i realizacją działań projektowych, zawierać daty i miejsca realizacji wydarzeń, liczbę uczestników.”

Tak więc nie wystarczy wysłać wniosku projektowego do Organizatora, trzeba by jedno z Was wzięło na siebie obowiązek informowania o wydarzeniach związanych realizacją projektu na stronie internetowej. W tym celu od Organizatora otrzymacie konto do własnego bloga na stronie www.mlodziez.krakow.pl i tam będziecie umieszczać informacje oraz fotografie. To ważne, bo do Waszego bloga z pewnością zajrzą jurorzy oceniający projekt.


Czas złożyć sprawozdanie.

Czas biegnie, ciężko pracujecie. Przychodzi moment zakończenia projektu. Jeszcze jedno finałowe wydarzenie. I koniec? Koniec jest bliski, ale wciąż przed Wami. Teraz po zakończeniu pracy, czas by napisać i wysłać do Organizatora sprawozdanie. Aby to zrobić, ze strony Inspiratorum ściągacie formularz, który wygląda tak:


SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W INSPIRATORIUM

S1 Data przyjęcia sprawozdania

 

Rubrykę S1 wypełnia odbierający zgłoszenie pracownik Biura MOWIS Urzędu Miasta Krakowa

 

S2 Tytuł projektu
S3 Obszar
S4 Forma projektu
S5 Nazwa grupy
S6 Kategoria wiekowa
S7 Nazwa i adres szkoły/uczelni/organizacji
S8 Nazwiska uczestników
S9 Adresy e-mail, telefon kontaktowy
S10 Nazwisko opiekuna
S11 Adres e-mail, telefon kontaktowy
S12 Opis integracji grupy

 

Napiszcie skąd się znacie. Co zrobiliście (i kiedy), by poznać się lepiej, a przede wszystkim polubić, tak, by potem lepiej się wam ze sobą pracowało.

 

S13 Na jaki kłopot, chcieliście odpowiedzieć realizując projekt?

Jakiej     zmiany spodziewaliście                po zakończeniu projektu?

 

Zanim przystąpiliście do realizacji projektu, znaleźliście     problem                lub         potrzebę             i postanowiliście na nie odpowiedzieć.

 

Przypomnijcie, na jaki kłopot lub wyzwanie chcieliście odpowiedzieć realizując projekt? Jakiej zmiany spodziewaliście po zakończeniu projektu?

S14 Wydarzenia projektowe

 

Opiszcie wszystkie działania, jakie zrealizowaliście podczas przygotowania i realizacji projektu.

Opiszcie, co podczas danego spotkania lub wydarzenia przemyśleliście lub zrealizowaliście.

Wskażcie  konkretne terminy tych spotkań/wydarzeń.

 

W drugiej rubryce wskażcie, które osoby w  danym wydarzenie lub spotkaniu aktywnie uczestniczyły.

 

INTEGRACJA I PLANOWANIE

 

(liczba dni od zgłoszenia zespołu do Inspratorium do dnia złożenia wniosku projektowego)

Działanie Osoby zaangażowane
REALIZACJA PROJEKTU

(Liczba dni od złożenia wniosku projektowego do dnia złożenia

sprawozdania)

 

 

WYDARZENIA OSOBY

ZAANGAŻOWANE

S15  Sprawozdanie

Napiszcie w jakim terminie pisaliście sprawozdanie?

Kto jest jego autorem?

WYDARZENIA OSOBY

ZAANGAŻOWANE

S 16 Ogólne podsumowanie projektu. Wasze refleksje po jego realizacji.

Co projekt zmienił w was lub otoczeniu? Czy przyniósł jakieś (trwałe) efekty?

 

Zrealizowaliście projekt! I co? Jakie są wasze wrażenia. Coś się zmieniło? Poprawiliście coś w otoczeniu? Coś was zaskoczyło? Pozytywnie? Negatywnie? Pojawiła się  jakaś wielka trudność?

A może po wykonaniu pracy dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie? Może nabraliście nowych umiejętności?

 

Swoimi słowami podzielcie się waszymi refleksjami po zakończeniu projektu.

S17 Osiągnięte rezultaty

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi wymierne rezultaty.

Rezultaty to nic innego jak cele, które chcemy  zrealizować, zamienione na konkretne dające się opisać liczbami osiągnięcia.

Wymieńcie wszystkie planowane wymierne liczbowo rezultaty waszych działań projektowych, np. liczbę uczestników wydarzeń, liczbę  spotkań, godzin warsztatów, liczbę przeszkolonych osób ,itp.

 

 

Wypełniacie je pamiętając, by w sposób rzeczowy odnieść się do instrukcji –zaleceń umieszczonych po lewej stronie formularza. Kiedy wszystko będzie gotowe, każda rubryka zostanie wypełniona, formularz zapisujecie w formie pliku pdf i wysyłacie do Organizatora. Teraz zostaje Wam tylko czekać. Do pracy biorą się jurorzy, którzy przejrzą wasz wniosek projektowy. Porównają to, co w nim napisane, z tym, co udało się osiągnąć, a o czym mówi sprawozdanie. Wreszcie zajrzą na stronę internetową do Waszego bloga, by zapoznać się z tekstową i fotograficzną relacją z wydarzeń.

A tak wygląda poprawnie wypełnione sprawozdanie:
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W INSPIRATORIUM

S1 Data przyjęcia sprawozdania

 

Rubrykę S1 wypełnia odbierający zgłoszenie pracownik Biura MOWIS Urzędu Miasta Krakowa

S2 Tytuł projektu Art  foto &  jazz music festival
S3 Obszar promocja sztuki i działań artystycznych
S4 Forma projektu Koncert muzyczny, warsztaty i wystawa fotografii
S5 Nazwa grupy Batoniki
S6 Kategoria wiekowa Szkoły ponadpodstawowe
S7 Nazwa i adres szkoły/uczelni/organizacji XL LO im. Jana Wnęka
S8 Nazwiska uczestników Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

S9 Adresy e-mail, telefon kontaktowy kot@dmail.com batoniki@o2.pl 504 678 876
S10 Nazwisko opiekuna Marek Lach
S11 Adres e-mail, telefon kontaktowy mlachu@gmail.com
S12 Opis integracji grupy

 

Napiszcie skąd się znacie. Co zrobiliście (i kiedy), by poznać się lepiej, a przede wszystkim polubić, tak, by potem lepiej się wam ze sobą pracowało.

 

Znamy się z korytarza szkolnego. Chodzimy do tej samej szkoły, ale dwóch różnych klas. Aby lepiej nam się pracowało postanowiliśmy pobyć trochę ze sobą 14 października wybraliśmy się na kręgle. Ponieważ nikt z nas w nie jeszcze nie grał, mieliśmy dużo zabawy, patrząc na naszą nieporadność. Najzabawniejsze, że przewracanie kulą pionów najlepiej wychodziło dziewczynom. A już po zabawie na torze, kawa u McDonaldsów smakowała fantastycznie.
S13 Na jaki kłopot, chcieliście odpowiedzieć realizując projekt?

Jakiej zmiany spodziewaliście po zakończeniu projektu?

 

Zanim przystąpiliście do realizacji projektu, znaleźliście problem lub potrzebę i postanowiliście na nie odpowiedzieć.

 

Przypomnijcie, na jaki kłopot lub wyzwanie chcieliście odpowiedzieć realizując projekt? Jakiej zmiany spodziewaliście po zakończeniu projektu?

Muzyka jazzowa jest obecnie niemal nieznana w środowisku młodzieżowym. Tymczasem ma ona ważne miejsce w historii muzyki. Chcieliśmy zwiększyć popularność  standardów jazzowych wśród uczniów naszej szkoły. Ponadto młodzi wykonawcy jazzu rzadko są doceniani, bo miejsc, w których mogą zaprezentować swoją pasję jest niewiele. Liczyliśmy, że po zakończeniu projektu uczniowie naszej szkoły będą więcej wiedzieli o jazzie, a koledzy muzycy poczują satysfakcję, mogąc zaprezentować się na scenie przed publicznością.

Osoby, które samodzielnie realizują pasje artystyczne nie zawsze znajdują miejsce, w którym mogliby pochwalić się swoimi pracami lub popracować nad swoimi umiejętnościami. Chcieliśmy stworzyć okazję podniesienia kompetencji fotograficznych oraz zaprezentowania swoich fotografii uczniom naszej szkoły. Liczyliśmy, że po warsztatach fotograficznych ich uczestnicy będą lepiej i chętniej fotografować. Ponadto

S14 Wydarzenia projektowe

 

Opiszcie wszystkie działania, jakie zrealizowaliście podczas przygotowania i realizacji projektu.

Opiszcie, co podczas danego spotkania lub wydarzenia przemyśleliście lub zrealizowaliście.

Wskażcie konkretne terminy tych spotkań/wydarzeń.

 

W drugiej rubryce wskażcie, które osoby w danym wydarzenie lub spotkaniu aktywnie uczestniczyły.

 

INTEGRACJA I PLANOWANIE

 

(liczba dni od zgłoszenia zespołu do Inspratorium do dnia złożenia wniosku projektowego)

 

 

Działanie Osoby zaangażowane
14.10. Integracyjne wyjście na kręgle do Cinema City Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

17.10 Pierwsze spotkanie projektowe – burza mózgów, wybór Janka Kota na szefa grupy oraz osoby do kontaktów z

Organizatorem Inspiratorium

Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

24.10. Drugie spotkanie projektowe. Wybór koncepcji projektu. Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

 31.10 Trzecie spotkanie projektowe – analiza kręgu odbiorców projektu, analiza zasobów ludzkich, analiza SWOT. Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

7.11.   Czwarte spotkanie projektowe – Planowanie      działań, analiza – poszukiwanie poparcia.

Przygotowanie

dokumentów.

Jan Kot

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

 

REALIZACJA PROJEKTU

(Liczba dni od złożenia wniosku projektowego do dnia złożenia sprawozdania)

 

WYDARZENIA OSOBY

ZAANGAŻOWANE

  17.11     Spotkanie     z

zespołami muzycznymi, potencjalnymi uczestnikami koncertu

Jan Kot

Ewelina Pajączek

18.11 Przygotowanie i wywieszenie

zaproszenia na spotkanie młodych

fotografów

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka
  26.11     Spotkanie     z

młodymi fotografami

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka
5.12 Spotkanie z fotografem Antonim Przybłędką, ustalenie terminu warsztatów

fotograficznych

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka
5-20.12 Przygotowanie prezentacji dotyczącej historii jazzu Jan Kot

Ewelina Pajączek

20.12 Warsztaty fotograficzne dla 20 młodych fotografów w

Domu Kultury – prowadzi instruktor fotografii Antoni

Przybłędka

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka
5.01 Wypożyczenie z Domu Kultury sztalug fotograficznych Ewa Leokadia Mazur

 

7-8.01 Przygotowanie Wystawy:  odbiór fotografii od autorów, rozplanowanie wystawy, włożenie zdjęć w antyramy,

rozstawienie sztalug

Ewa Leokadia Mazur Sylwester Paprotka
11.01 Przygotowanie Sali koncertowej i Sali wystawowej Jan Kot

Sylwester Paprotka

Ewelina Pajączek

12.01 Koncert i wernisaż w szkolnej auli. Prowadzenie:  Jan Kot

Prezentacja       historii

Jazzu:               Ewelina

Pajączek

Obsługa              techniczna: Sylwester Paprotka

Ewa Leokadia Mazur

S15 Sprawozdanie

 

Napiszcie, w jakim terminie, pisaliście

sprawozdanie?

Kto jest jego autorem?

 

WYDARZENIA OSOBY

ZAANGAŻOWANE

15-30.01 Jan Kot
Przygotowanie sprawozdania Współpraca:

Ewa Leokadia Mazur

Sylwester Paprotka Ewelina Pajączek

S 16 Ogólne podsumowanie projektu.

 

Wasze refleksje po jego realizacji.

Co projekt zmienił w was lub otoczeniu? Czy przyniósł jakieś (trwałe) efekty?

 

Zrealizowaliście projekt! I co? Jakie są wasze wrażenia. Coś się zmieniło? Poprawiliście coś w otoczeniu? Coś was zaskoczyło? Pozytywnie? Negatywnie? Pojawiła się  jakaś wielka trudność?

 

A może po wykonaniu pracy dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie? Może nabraliście nowych umiejętności?

Swoimi słowami podzielcie się waszymi refleksjami po zakończeniu projektu.

Doprowadzenie wszystkiego do końca wymagało od nas sporo pracy. Choć właściwie nie mieliśmy większych przeszkód, by przekonać dyrekcję szkoły do naszych zamiarów albo wypożyczyć sprzęt  z Domu Kultury.

Diagnoza problemu zajęła nam dwie godziny. W naszej szkole jest trochę osób, które pasjonują się fotografią, ale nie miały jeszcze wystawy, są też koledzy, którzy grają jazz i kiedyś skarżyli się, że nie mają, gdzie zaprezentować swoich umiejętności. Postanowiliśmy im wyjść na przeciw.

Planując całość projektu, byliśmy bardzo podekscytowani i pilnowaliśmy się wzajemnie, czy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Trochę byliśmy zestresowani w dniu koncertu- wernisażu. W końcu nie wiedzieliśmy, czy dopisze frekwencja, czy nie zawiedzie nagłośnienie. Ale wszystko poszło znakomicie. Najważniejsze, że muzycy musieli bisować, publiczność nie chciała wypuścić ich ze sceny. A już po wszystkim koledzy – fotograficy skrzyknęli się i założyli szkolne koło fotograficzne. A nam zaproponowali ekstra sesję zdjęciową.

S17 Osiągnięte rezultaty

 

Każdy dobrze zrealizowany projekt przynosi wymierne rezultaty.

 

Rezultaty to nic innego jak cele, które chcemy  zrealizować, zamienione na konkretne dające się opisać liczbami osiągnięcia.

 

Wymieńcie wszystkie planowane wymierne liczbowo rezultaty waszych działań projektowych, np. liczbę uczestników wydarzeń, liczbę  spotkań, godzin warsztatów, liczbę przeszkolonych osób ,itp.

– 3 młodzieżowe zespoły jazzowe wystąpiły się na scenie muzycznej.

– Wykonano wykonanych 25 standardów jazzowych.

– Ponad 150 osób wzięło udział w ponad 2 i pół godzinnym koncercie jazzowym, podczas, którego muzycy bisowali. Uczestnicy koncertu usłyszeli zobaczyli krótką prezentacją dotyczącą historii jazzu.

– 20 osób wzięło udział w 3-godzinnych warsztatach fotograficznych.

– 20 młodych fotografików zaprezentowało 100 fotografii na wystawie.

– 150 uczestników koncertu obejrzało prace fotograficzne swoich koleżanek i kolegów.

– Utworzono szkolne koło fotograficzne

 

Na koniec jeszcze dwie ważne uwagi. Pierwsza bardzo przyjemna. Dzięki naszej olimpiadzie projektów społecznych z pewnością zyskacie umiejętności potrzebne do pracy w grupie. Ale także będziecie mieli szansę na zdobycie nagrody, a jest nią tygodniowe szkolenie, podczas obozu „Mistrzów Aktywności”. Otrzymają ją członkowie tych zespołów, które najlepiej zostaną ocenione przez jurorów. Uczestnictwo w takim wydarzeniu, to nie tylko szansa na nową wiedzę i doświadczenie, ale także okazja, by spotkać kolejnych aktywnych młodych ludzi. A jak wiadomo w grupie zawsze raźniej – takie przyjaźnie nakręcają bardzo pozytywnie.
W naszej olimpiadzie przede wszystkim chodzi o Wasz sukces.

Przy tej okazji warto podkreślić, że projekty będą oceniane w dwóch osobnych kategoriach:

projektów realizowanych przez gimnazjalistów oraz projektów realizowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tu jednak ważne przypomnienie: regulamin mówi, że projekty zespołów mieszanych, złożonych z gimnazjalistów i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, będą oceniane w kategorii szkól ponadgimnazjalnych. Wydaje się to oczywiste pomoc starszych kolegów i koleżanek jest ważnym wzmocnieniem zespół. Trzeba ich więc zaliczyć do starszej kategorii. Tak więc zauważcie: jeśli  w zespole jest choćby jeden gimnazjalista, zespół zobowiązany jest mieć nauczyciela –  opiekuna projektu, ale jeśli jest w nim choćby jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej oceniany jest zespół należący do kategorii projektów ponadgimnazjalnych.

Druga uwaga ma charakter przestrogi. Kiedy będziecie planowali przystąpienie do Inspiratorium, a później realizowali projekt, pamiętajcie, by uważnie wczytać się i przedystkutować zapisy regulaminu.  Bo przestrzeganie wszystkich jego zapisów jest konieczne, by uzyskać dobrą liczbę punktów. Stosujcie do się do logiki naszej zabawy.

Pilnujcie więc terminów oraz przedziałów czasowych, o których mówi regulamin. Zauważcie np., że Organizatorzy zostawili Wam pewną dowolność, co do tego, ile czasu mogą trwać realizowane przez Was projekty. Ale swoboda ta  zamknięta jest w ramach czasowych: faza  integracji i planowania, czyli czas od zgłoszenia projektu do olimpiady  do momentu złożenia wniosku projektowego nie może być krótsza niż 21 dni. Faza realizacji, czyli wszelkie działania od złożenia wniosku projektowego do złożenia sprawozdania muszą trwać co najmniej 30 dni. Oczywiście realizacja projektu (wszystkie jego fazy łącznie) może trwać dłużej, ale  w żadnym wypadku nie może przekroczyć 120 dni, a sprawozdanie nie może być złożone później niż 10 maja.

W razie potrzeby telefonujcie z pytaniami do Organizatorów. W naszej olimpiadzie przede wszystkim chodzi o Wasz sukces. Powodzenia!