NOWE!

Punktacja ligi

Punktacja Ligi Samorządów Uczniowskich Krakowa 2017/18

Stan na 19 stycznia 2018

Szkoły z klasami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 91 138
Szkoła Podstawowa nr 12 128
Szkoła Podstawowa nr 103 125
Gimnazjum Sportowe nr 76 117
Szkoła Podstawowa nr 49 106
Szkoła Podstawowa nr 151 103
Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego 103
Szkoła Podstawowa nr 105 45
Szkoła Podstawowa nr 98 5

 Szkoły ponadpodstawowe

XVI Liceum Ogólnokształcące 143
XXIII Liceum Ogólnokształcące 138
Zespół Szkół Chemicznych 134
Liceum im. Piotra Michałowskiego 129
XI Liceum Ogólnokształcące 120
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 107
XIII Liceum Ogólnokształcące 91
VIII Liceum Ogólnokształcące 90
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 90
XV Liceum Ogólnokształcące 77

Stan na 22 grudnia 2017

Szkoły z klasami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 91 96
Szkoła Podstawowa nr 103 93
Szkoła Podstawowa nr 12 90
Gimnazjum Sportowe nr 76 82
Szkoła Podstawowa nr 151 77
Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego 66
Szkoła Podstawowa nr 49 64
Szkoła Podstawowa nr 105 45
Szkoła Podstawowa nr 98 5

 

Szkoły ponadpodstawowe

XVI Liceum Ogólnokształcące 105
XXIII Liceum Ogólnokształcące 105
Zespół Szkół Chemicznych 98
XIII Liceum Ogólnokształcące 91
Liceum im. Piotra Michałowskiego 89
XI Liceum Ogólnokształcące 83
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 67
VIII Liceum Ogólnokształcące 58
XV Liceum Ogólnokształcące 50
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 48

 

Stan na 22 listopada 2017

Szkoły z klasami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 12 56
Szkoła Podstawowa nr 91 55
Gimnazjum Sportowe nr 76 54
Szkoła Podstawowa nr 103 53
Szkoła Podstawowa nr 105 45
Szkoła Podstawowa nr 151 43
Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego 30
Szkoła Podstawowa nr 49 27
Szkoła Podstawowa nr 98 5

 

Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół Chemicznych

65
XVI Liceum Ogólnokształcące 64
XXIII Liceum Ogólnokształcące 64
XI Liceum Ogólnokształcące 55
Liceum im. Piotra Michałowskiego 53
XIII Liceum Ogólnokształcące 53
VIII Liceum Ogólnokształcące 30
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 27
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 26
XV Liceum Ogólnokształcące 20