Regulamin uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Krakowska Akademia

Zasady ogólne

 1. Krakowska Akademia Samorządności (KAS) jest projektem szkoleniowym realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
 2. Celem KAS jest wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów krakowskich szkół podstawowych (klasy VIII) oraz ponadpodstawowych, a w szczególności członków samorządów uczniowskich. Szkolenia kursu podstawowego KAS odbywają się w soboty, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Każda kolejna edycja KAS realizowana jest wg fabuły. Uczestnicy zostają w nią włączeni już w trakcie rekrutacji. Zajęcia w KAS są realizowane metodą grywalizacji, pedagogiki zabawy i przygody.
 4. Każde ze spotkań szkoleniowych trwa 4 godziny zegarowe. Cykl szkoleniowy trwa od października 2022 do czerwca 2023 i obejmuje 8 obligatoryjnych spotkań szkoleniowych oraz spotkania fakultatywne (do wyboru jedno spotkanie na semestr) i terenową grę miejską na zakończenie roku.
 5. Do Krakowskiej Akademii Samorządności przyjmowani są uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Krakowa.
 6. Opiekę merytoryczną, organizacyjną, administracyjną oraz nadzór nad projektem Krakowska Akademia Samorządności sprawują pracownicy Referatu ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
 7. Uczestnik KAS zobowiązany jest:
  • regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach Akademii w ramach grupy, do której zostanie przydzielony;
  • stosować się do zasad organizacyjnych oraz porządkowych ustanowionych przez Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia;
  • stosować się do zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć.
 8. Uczestnik ma prawo do:
  • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach KAS zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie,
  • uzyskania dyplomu młodzieżowego lidera KAS wg zasad przyjętych w regulaminie KAS.
 1. Krakowska Akademia Samorządności realizowana jest w trybie dwuletnim. I rok KAS obejmuje podstawowy program, na I rok realizowany jest nabór młodzieży. II rok obejmuje program zaawansowany, uczestnikami II roku mogą zostać tylko absolwenci I roku. II rok zostanie uruchomiony jeśli w naborze zbierze się odpowiednia liczba uczestników (min. 10 osób).

Zasady uczestnictwa w Krakowskiej Akademii Samorządności

KURS 1

REKRUTACJA

 1. Nabór uczestników kursu 1 KAS trwa od 12 września 2022 r. do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej mlodziez.krakow.pl
 3. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji do KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu. Liczba miejsc ograniczona. W wypadku dużego zainteresowania zajęciami Organizator przewiduje drugi etap rekrutacji.

ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia kursu oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera KAS jest uzyskanie odpowiedniej kwoty KAS-coinów (punktów) za aktywne uczestniczenie w zajęciach, wydarzeniach i zadaniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (4 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 4 pkt.
  • Za realizację testu kończącego każde zajęcia na poziomi min. 80% 3 pkt.
  • Za pełnowymiarowe uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych 8 punktów,
  • za aktywne uczestnictwo w dodatkowych zadaniach wyznaczanych przez Organizatorów 1-5 pkt,
  • za aktywne uczestnictwo w dodatkowych zadaniach związanych z tegoroczną fabułą KAS 1-3 pkt.
  • za uczestnictwo w końcowej miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 10 pkt.
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uczestniczyli w co najmniej pięciu szkoleniowych spotkaniach sobotnich i uzyskali od od 90 do 120 punktów otrzymują Brązowy Dyplom Lidera KAS.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uczestniczyli w co najmniej pięciu szkoleniowych spotkaniach sobotnich i uzyskali od 121 do 150 punktów otrzymują Srebrny Dyplom Lidera KAS.
 5. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uczestniczyli w co najmniej pięciu szkoleniowych spotkaniach sobotnich i uzyskali 151 lub więcej punktów otrzymują Złoty Dyplom Lidera KAS.

KURS 2

REKRUTACJA

 1. Do uczestnictwa w drugim roku cyklu szkoleniowego KAS uprawnieni są uczniowie, którzy w latach poprzednich uzyskali dyplom Lidera KAS.
 2. Nabór uczestników na kurs 2 KAS trwa od 12 września 2022 do wyczerpania miejsc.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.mlodziez.krakow.pl
 4. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie www.mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań punktów
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Potwierdzenie rejestracji do KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu. Liczba miejsc ograniczona. W wypadku dużego zainteresowania zajęciami Organizator przewiduje drugi etap rekrutacji.

ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia II roku Akademii oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego super-lidera KAS jest uzyskanie odpowiedniej kwoty KAS-coinów (punktów) za aktywne uczestniczenie w zajęciach, wydarzeniach i zadaniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują KAS-coiny (punkty) za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (4 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 4 pkt.
  • Za realizację testu kończącego każde zajęcia na poziomi min. 80% 3 pkt.
  • Za pełnowymiarowe uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych 7 punktów,
  • za aktywne uczestnictwo w dodatkowych zadaniach wyznaczanych przez Organizatorów 1-5 pkt,
  • za aktywne uczestnictwo w dodatkowych zadaniach związanych z tegoroczną fabułą KAS 1-3 pkt.
  • za uczestnictwo w końcowej miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 10 pkt.
  • za przygotowanie projektu społecznego 5 pkt.
  • za realizację projektu społecznego 10 pkt.
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uczestniczyli w co najmniej pięciu szkoleniowych spotkaniach sobotnich i uzyskali od 90 do 130 punktów otrzymują Diamentowy Dyplom Lidera KAS.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uczestniczyli w co najmniej pięciu szkoleniowych spotkaniach sobotnich i uzyskali co najmniej 131 punktów otrzymują Diamentowy Dyplom Lidera KAS.

Informacji telefonicznych na temat Krakowskiej Akademii Samorządności udzielają pracownicy Referatu ds. Młodzieży w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 78 19.