NOWE!

Regulamin uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Krakowska Akademia

Zasady ogólne

 1. Krakowska Akademia Samorządności (KAS) jest projektem szkoleniowym realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie „Młody Kraków”.
  Celem KAS jest wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności członków samorządów uczniowskich.Szkolenia KAS odbywają się w soboty, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora.
  Każde ze spotkań szkoleniowych trwa 4 godziny szkoleniowe. Cykl szkoleniowy trwa od października 2018 do czerwca 2019 i obejmuje 8 spotkań szkoleniowych.
 2. Do Krakowskiej Akademii Samorządności przyjmowani są uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Krakowa.
 3. Opiekę merytoryczną, organizacyjną, administracyjną oraz nadzór nad projektem Krakowska Akademia Samorządności sprawują pracownicy Referatu ds. Młodzieży z Biura MOWiS Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Uczestnik KAS zobowiązany jest:
  • regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach Akademii w ramach grupy, do której zostanie przydzielony;
  • stosować się do zasad organizacyjnych oraz porządkowych ustanowionych przez Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia;
  • stosować się do zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć.
 1. Uczestnik KAS ma prawo do:
  • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach KAS zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie,
  • uzyskania dyplomu młodzieżowego lidera KAS wg zasad przyjętych w regulaminie KAS.
 2. W ramach KAS prowadzone są dwa kursy niezależne ośmiomiesięczne kursy:
  • kurs 1 – zajęcia odbywają się od października 2018 do czerwca 2019 roku;
  • kurs 2 – zajęcia odbywają się od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.


Zasady uczestnictwa w Kursach Krakowskiej Akademii Samorządności

KURS 1

REKRUTACJA

 1. Nabór uczestników kursu 1 KAS trwa od 14 września 2018 r. do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej mlodziez.krakow.pl
 3. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu.


ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia kursu liderów młodzieżowych oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera KAS jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za aktywne uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (4 godzinne) uczestnictwo w zajęciach 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach 4 pkt.
  • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Bal Liderów Młodzieżowych 5 punktów,
  • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego miejską grę terenową Krakowskiej Akademii Samorządności 10 punktów.
  • za uczestnictwo w miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 5 punktów.
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 55 do 59 punktów otrzymują Dyplom Brązowego Lidera KAS.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 60 do 69 punktów otrzymują Dyplom Srebrnego Lidera KAS.
 5. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali 70 lub więcej punktów otrzymują Złotego Lidera KAS.


KURS 2

REKRUTACJA

 1. Do uczestnictwa w drugim roku cyklu szkoleniowego KAS uprawnieni są uczniowie, którzy w latach poprzednich uzyskali dyplom Lidera KAS.
 2. Nabór uczestników na kurs 2 KAS trwa od 14 września do wyczerpania miejsc.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.mlodziez.krakow.pl
 4. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie www.mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań punktów
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu.


ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia kursu liderów młodzieżowych oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera KAS jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za aktywne uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (5 godzinne) uczestnictwo w zajęciach 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach 4 pkt.
  • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Bal Liderów Młodzieżowych 5 punktów,
  • za uczestnictwo w miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 5 punktów.
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 60 do 69 punktów otrzymują Dyplom Diamentowego Lidera KAS.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali co najmniej 70 punktów otrzymują Dyplom Diamentowego SuperLidera KAS.

Informacji telefonicznych na temat Krakowskiej Akademii Samorządności udzielają pracownicy Referatu ds. młodzieży i seniorów UMK: 12 616-78-19.