Zakres tematyczny szkoleń KAS

Dla uczniów poziomu początkującego (1 rok):

 • Działam w zespole. Co to jest zespół? Cechy efektywnego zespołu, metody efektywnej pracy w grupie, etapy procesu grupowego, role w grupie.
 • Jak być liderem? Przywództwo a władza, kto to jest lider, zadania lidera, cechy przywódców, autorytet, jednoczenie ludzi w oparciu o wspólny cel.
 • Podłoża powstawania konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów, negocjacje jako proces komunikowania się stron. Sprawna komunikacja w grupie.
 • Efektywny samorząd w mojej szkole. Podstawy prawne działalności samorządu. Tworzenie harmonogramu pracy, prowadzenie skutecznego zebrania, przygotowanie ramowego planu spotkania. Prezentacja możliwości sposobów działania samorządów uczniowskich w szkole. Pozyskiwanie poparcia dla swoich działań. Partnerzy samorządu szkolnego, kontakt z dyrekcją szkoły. Autoprezentacja w kontaktach z dyrekcją szkoły i w sytuacjach oficjalnych.
 • Warsztaty wystąpień publicznych.
 • Cyberświat i jego tajemnice. Zagrożenia w sieci.

Dla uczniów poziomu zaawansowanego (2 rok):

 • Aktywność jako droga do sukcesu życiowego i zawodowego, program Erasmus Plus, współpraca międzynarodowa.
 • Fundacje, stowarzyszenia. Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych, zadania i cele oraz sposób ich realizacji, działalność w organizacjach społecznych, aktywność jako droga do      sukcesu życiowego i zawodowego.
 • Współczesne miasto – wyzwania i odpowiedzi. Kto zarządza miastem? Aktywizacja i partycypacja w praktyce – Ruchy Miejskie.
 • Budżet obywatelski, zasady przygotowania.
 • Warsztaty wystąpień publicznych.
 • Cyberświat i jego tajemnice. Zagrożenia w sieci.

Interaktywna gra dla wszystkich uczestników „Młodzi jako rajcy miejscy”. Dyskusje nad rozwojem miasta.