Raport- Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży krakowskich szkół średnich na przełomie marca i kwietnia 2020 r., których problematyka dotyczyła psychospołecznych skutków kwarantanny wśród uczniów. W badaniach podjęto zagadnienia związane z zainteresowaniem pandemią koronawirusa i wiedzą na jej temat. Raport przygotował dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Piotr Długosz

Ankietowani oceniali działania rządu i władzy lokalnej w zakresie skuteczności walki z koronawirusem oraz skuteczność działań podejmowanych w celu ochrony ludzi przed zakażeniem. Szacowano także poziom lęku przed zarażeniem oraz kondycję psychiczną uczniów. Kolejnym obszarem badań były strategie radzenia sobie z trudną sytuacją. Badano również życie młodzieży w trakcie kwarantanny, obserwowano szczegółowo aktywność w internecie oraz jej główne formy. Badaniom poddano także stosunek młodzieży do zdalnej edukacji oraz ocenę zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z zawieszeniem zajęć. Badania zostały zrealizowane metodą sondażu online na próbie 1768 ankiet uczniów szkół średnich w Krakowie.

Raport jest dostępny Krakowska Młodziez COVID19

NOWE!

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]

NOWE!

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku. 20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni […]