Raport- Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży krakowskich szkół średnich na przełomie marca i kwietnia 2020 r., których problematyka dotyczyła psychospołecznych skutków kwarantanny wśród uczniów. W badaniach podjęto zagadnienia związane z zainteresowaniem pandemią koronawirusa i wiedzą na jej temat. Raport przygotował dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Piotr Długosz

Ankietowani oceniali działania rządu i władzy lokalnej w zakresie skuteczności walki z koronawirusem oraz skuteczność działań podejmowanych w celu ochrony ludzi przed zakażeniem. Szacowano także poziom lęku przed zarażeniem oraz kondycję psychiczną uczniów. Kolejnym obszarem badań były strategie radzenia sobie z trudną sytuacją. Badano również życie młodzieży w trakcie kwarantanny, obserwowano szczegółowo aktywność w internecie oraz jej główne formy. Badaniom poddano także stosunek młodzieży do zdalnej edukacji oraz ocenę zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z zawieszeniem zajęć. Badania zostały zrealizowane metodą sondażu online na próbie 1768 ankiet uczniów szkół średnich w Krakowie.

Raport jest dostępny Krakowska Młodziez COVID19

NOWE!

Młodzież działa lokalnie

Projekt Młodzież Działa Lokalnie to seria warsztatów online, która przygotuje aktywną krakowską młodzież w wieku 13-20 lat do realizacji własnych projektów społecznych w swoim środowisku lokalnym a zarazem konkurs projektowy, w którym inicjatywy dostaną środki finansowe i wsparcie […]

NOWE!

Konkurs „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży”

Zapraszamy młodych mieszkańców i mieszkanki Krakowa do udziału w konkursie „Zaprojektuj teren zielony dla młodzieży„, którego celem jest zaplanowanie i zaprojektowanie przestrzeni zielonej znajdującej się na ul. Na Kozłówce (działka nr 312, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze). Powierzchnia działki […]