Raport- Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży krakowskich szkół średnich na przełomie marca i kwietnia 2020 r., których problematyka dotyczyła psychospołecznych skutków kwarantanny wśród uczniów. W badaniach podjęto zagadnienia związane z zainteresowaniem pandemią koronawirusa i wiedzą na jej temat. Raport przygotował dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Piotr Długosz

Ankietowani oceniali działania rządu i władzy lokalnej w zakresie skuteczności walki z koronawirusem oraz skuteczność działań podejmowanych w celu ochrony ludzi przed zakażeniem. Szacowano także poziom lęku przed zarażeniem oraz kondycję psychiczną uczniów. Kolejnym obszarem badań były strategie radzenia sobie z trudną sytuacją. Badano również życie młodzieży w trakcie kwarantanny, obserwowano szczegółowo aktywność w internecie oraz jej główne formy. Badaniom poddano także stosunek młodzieży do zdalnej edukacji oraz ocenę zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z zawieszeniem zajęć. Badania zostały zrealizowane metodą sondażu online na próbie 1768 ankiet uczniów szkół średnich w Krakowie.

Raport jest dostępny Krakowska Młodziez COVID19

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]