Zgłoszenia do Festiwalu Młodych Twórców

– kto może uczestniczyć?

Kandydaturę do udziału w festiwalu może zgłosić każdy, kto:

 • ma 13-26 lat, mieszka, uczy się lub pracuje w Krakowie,
  a przede wszystkim
 • pisze własne teksty, maluje, fotografuje, komponuje, filmuje i chce pokazać swoją twórczość!

Spośród otrzymanych zgłoszeń, wyłonieni zostaną uczestnicy Festiwalu, którzy uzyskają status Młodego Twórcy.

 

– jak zgłosić swoją kandydaturę?

Osoby indywidualne lub zespoły muzyczne zainteresowane udziałem w Festiwalu muszą zgłosić swoja kandydaturę drogą elektroniczna, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz wysłać swoje portoflio, czyli materiał dokumentujący twórczość Kandydata w wybranej kategorii.

 

– co i kiedy się wydarzy?

 • do 30 października rekrutacja – zgłoszenia kandydatów do udziału w Festiwalu
 • do 10 listopada   eliminacje – wybór spośród otrzymanych zgłoszeń uczestników Festiwalu, którzy zyskają status Młodego Twórcy
 • do 13 listopada  wyniki eliminacji – poinformowanie zakwalifikowanych uczestników o wynikach rekrutacji
 • 18-21 listopada pokaż się – promocja twórczości Młodych Twórców zakwalifikowanych do udziału w festiwalu
 • 11-13 grudnia dowiedz się – cykl wykładów online dla uczestników Festiwalu z zakresu szeroko rozumianej kultury (na wykłady zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, wszystkie informacje oraz tematy wykładów zostaną udostępnione w późniejszym terminie)

 

– jak przygotować portfolio?

Portfolio musi zawierać wyłącznie autorskie prace kandydata Festiwalu.

Portfolio (w tym poszczególne jego elementy tj. muzyka, efekty dźwiękowe, grafika, materiały video itp.) nie mogą naruszać praw autorskich, osobistych i majątkowych osób trzecich.

Portfolio musi zawierać prace niepublikowane wcześniej oraz nieprzedstawiane na innych wydarzeniach oraz nie może być zgłoszone do żadnych organizacji chroniących prawa autorskie.

 • Portfolio w kategorii muzyka rozrywkowa: autorskie nagranie (bez treści coverovych) audio lub audio-video o dowolnej tematyce w wykonaniu kandydata lub zespołu o długości 10-15 minut w dowolnym gatunku muzycznym.
 • Portfolio w kategorii literatura: trzy autorskie utwory poetyckie lub trzy utwory prozy o dowolnej tematyce o długości maksymalnie 3 stronów tekstu maszynowego,
 • Portfolio w kategorii film: trzy autorskie utwory filmowe o dowolnej tematyce i gatunku o łącznej długość filmów do 30 minut nagrane techniką komputerową lub cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub przy wykorzystaniu ogólnodostępnych aplikacji.
 • Portfolio w kategorii sztuki plastyczne to: minimum pięć skanów lub zdjęć autorskich prac plastycznych o dowolnej tematyce i maksymalnym formacie oryginału A2.

Szczegółowe wymagania portfolio we wszystkich kategoriach można znaleźć w § 6 REGULAMINU FESTIWALU MŁODYCH TWÓRCÓW


Opublikowano:
9 października 2020