Pracownia Młodych na Kozłówce

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Pracownia Młodych na Kozłówce” w terminie od grudnia 2021 r.- sierpnia 2023 r.

Termin składania ofert upływa 9 listopada 2021 r. o godz. 15.00. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 250 000,00 zł

Treść ogłoszenia czytaj TUTAJ


Opublikowano:
25 października 2021