Grupa młodych ludzi rozmawiających i siedzących obok siebie na krzesłach

Co to Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak?

Kto organizuje program ?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Jaki jest program #SU-w-ak ?

 • aktywizowanie samorządów uczniowskich,
 • promocja samorządności uczniowskiej w szkołach,
 • finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
 • podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: Rejestracja uczestników Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak

W ramach programu #SU-w-ak samorządy uczniowskie mogą:

 • wziąć udział w konkursie dotacyjnym (zasady konkursu opisane są poniżej);
 • uczestniczyć w warsztatach on-line (webinarach);
 • wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych;
 • opublikować materiały dotyczące swoich projektów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.

Zasady konkursu dotacyjnego dla Samorządów Uczniowskich:

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 5 edycji konkursów dotacyjnych w następujących terminach:

od 1 do 13 października 2021 r.
od 2 do 12 listopada 2021 r.
od 1 do 11 lutego 2022 r.
od 1 do 11 marca 2022 r.
od 4 do 13 kwiecień 2022 r.

Na własne projekty Samorządy Uczniowskie mogą otrzymać dotację od 500 do 2000 zł.
W ciągu roku szkolnego 2021/2022 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 7 dotacji na realizację projektów dotacyjnych.

Projekty dotacyjne mogą dotyczyć następujących obszarów:

 • integracja społeczności uczniowskiej,
 • edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
 • kultura,
 • ekologia,
 • zdrowy tryb życia,
 • promocja przedsiębiorczości,
 • działalność charytatywna,
 • współpraca ze społecznością lokalną.

Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 01.10.2021 a 21.05.2022 roku, przy czym te rozpoczynające się w 2021 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2021 roku.

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty dotacyjne, które:

 • są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
 • zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
 • zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
 • nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
 • nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
 • nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
 • nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
 • isą dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Zobacz jakie działania zrealizowały SU w tegorocznej edycji projektu:

Zobacz jakie działania zrealizowały SU w edycji projektu 2020/21: Ksiega-dobrych-praktyk.pdf

Ponadto zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com


Opublikowano:
21 czerwca 2022