NOWE!

Warsztaty dla młodzieży na temat wspierania inkluzji.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) organizuje cykl warsztatów dla polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat budowania równych, inkluzywnych i spójnych społeczeństw. Warsztaty będą przeprowadzone w języku angielskim.

KIEDY 23 stycznia 2023 (cały dzień) – 25 stycznia 2023 (cały dzień)

GDZIE Kraków

Cele warsztatów:

 • Stworzenie wspólnej wizji pokojowych, spójnych i integracyjnych społeczeństw wśród osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, różnych kultur, religii i przekonań, opartych na zrozumieniu wspólnej tożsamości ludzkiej
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym uprzedzeniom, stereotypom, nietolerancji i nienawiści opartej na tożsamości.
 • Przeprowadzenie dyskusji w “bezpiecznej przestrzeni” na temat kwestii związanych z tożsamością w sposób, który sprzyja wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu, pokojowi i bezpieczeństwu w społeczeństwie.
 • Tworzenie i podtrzymywanie koalicji i sieci wśród podobnie myślącej młodzieży w celu promowania tolerancji i niedyskryminacji w swoich społecznościach.

Zapisz się: https://www.cognitoforms.com/ODIHR1/Krak%C3%B3wYouthForInclusionWorkshopApplicationForm

Idealny kandydat_ka:

 • Musi mieć nie więcej niż 30 lat w momencie składania wniosku.
 • Musi być polską lub ukraińską młodzieżą mieszkającą w Krakowie lub okolicach
 • Szukamy młodzieży z grup marginalizowanych
 • Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy muszą być w stanie skutecznie komunikować swoje pomysły w języku angielskim, jak również słuchać i angażować się w rozmowy z trenerami i innymi uczestnikami w języku angielskim (w języku angielskim) z trenerami i innymi uczestnikami w języku angielskim (poziom około średniozaawansowany).
 • Pożądane cechy osobiste i umiejętności: otwartość, wrażliwość i poszanowanie różnorodności, chęć do nauki, komunikatywność, gracz zespołowy, innowacyjność, zaradność i zaangażowanie w inicjowanie pozytywnych zmian w swojej społeczności.
 • Wykazana motywacja do wprowadzania zmian w społecznościach i budowania lokalnych, krajowych i/lub regionalnych grup, kolektywów, sieci lub ruchów.
 • Wykazana chęć do przekształcania społeczności i budowania lokalnych, krajowych i/lub regionalnych grup, kolektywów, sieci lub ruchów.
 • Wykazane zainteresowanie promowaniem wzajemnego szacunku i zrozumienia z autentyczną ciekawością w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zaprojektują i wdrożą działania w swoich lokalnych społecznościach. Zapewnione zostaną indywidualne sesje coachingowe, aby aby wspierać młodzież w przekuwaniu ich pomysłów w konkretne działania!

Uczestnicy będą mieli również okazję zostać wybrani do zaprezentowania swoich inicjatywy pod koniec 2023 roku w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023!!!


Opublikowano:
12 grudnia 2022