Znasz osoby działające na rzecz młodzieży? Zgłoś je do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa to szansa Ciebie i innych młodych ludzi by wyróżnić osoby, które są dla Was inspiracją, wsparciem i motywacją do realizacji młodzieńczych pasji.

Znasz kogoś takiego?

Jeśli masz od 13 do 26 lat, a w Twoim środowisku szkolnym, oświatowym, sportowym, harcerskim czy lokalnym jest ktoś, kogo postawę wobec młodzieży chcesz docenić, zgłoś go do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Dla kogo to wyróżnienie?

Mogą otrzymać je osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży z różnych zawodów, np. instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic, edukatorzy, nauczyciele czy pracownicy młodzieżowych domów kultury.

Co zrobić, aby zgłosić kandydata do nagrody?

 • zdecyduj w jakiej kategorii zgłaszasz kandydata:
  złoty Weyssenhoff za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w 2023 roku
  czy diamentowy Weyssenhoff za całokształt pracy z młodzieżą,
 • znajdź dwóch rówieśników, z którymi dokonasz zgłoszenia (musi być was 3),
 • zbierzcie podpisy poparcia dla Waszego kandydata od co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat
 • do 30 kwietnia wypełnijcie elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub prześlijcie zgłoszenie w formie papierowej na adres ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr. 10.

Tu znajdziesz dokumenty: Link do wzoru formularza zgłoszeniowego oraz załączniki (listę poparcia oraz oświadczenie kandydata):

Jak wybierzemy zwycięzców? Spośród wszystkich Waszych zgłoszeń, laureata nagrody wybierze Kapituła, w skład której wchodzą:

 • przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa,
 • członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży,
 • przedstawiciele urzędu i władz miasta,
 • przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów,
 • Laureaci Nagrody z ubiegłych lat.

Dlaczego warto zgłosić swojego kandydata?

Nagroda im. Weyssenhoffa to szansa, by uhonorować dorosłych, których pasją jest bycie blisko młodzieży. Kandydatów do tej Nagrody nominować mogą wyłącznie ludzie młodzi. Poprzez zgłoszenie ich kandydatury, możesz pokazać im, że doceniasz ich zaangażowanie i szacunek dla młodości. Warto to zrobić, by podkreślić, jak bardzo są bliscy i ważni.

Kim jest Patron nagrody?

Patronem nagrody jest Antoni Weyssenhoff (1947 – 2010) – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.


Opublikowano:
28 marca 2024