Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w IV edycji Szkolnego Budżetu ObywatelskiegoSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących


Centrum Autyzmu


Zespół Szkół Mechanicznych nr 1


Zespół Szkół Mechanicznych nr 2


Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1


Zespół  Szkół Gastronomicznych nr 2


Zespół Szkół Elektrycznych nr 1


Zespół Szkół Łączności


Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego


Zespół Szkół Budowlanych


Zespół Szkół Chemicznych


Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej


Zespół Szkół Odzieżowych nr 1


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracj


Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego


Opublikowano:
7 marca 2024